Locaties

Type zoekterm(en) en druk op enter

Onze locaties

Tilburg

Groningen

Cliëntenraad Leyhoeve Groningen "Wij adviseren en denken mee over het gemeenschappelijk belang van alle cliënten."

Welkom bij de Cliëntenraad Groningen

De Cliëntenraad (CR) Groningen komt op voor de gemeenschappelijke belangen van alle cliënten in Woonlandschap de Leyhoeve Groningen. Het bestaan en de (medezeggenschaps)rechten van de cliëntenraad is vastgelegd in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ). Via de Cliëntenraad kunnen de cliënten/patiënten van De Leyhoeve invloed uitoefenen op het beleid van de instelling. Het bestuur van De Leyhoeve moet bij het nemen van beslissingen rekening houden met het advies van de Cliëntenraad.

Cliëntenraad Leyhoeve Zorg BV Groningen:
Dhr Ron Guichard (mantelzorger), voorzitter
Mw Ineke Dost (bewoner | regulier), secretaris
Dhr Anton van Balen (bewoner | regulier), 2e secretaris
Dhr Rene Elsing (mantelzorger), lid
Dhr Geert Eerelman (bewoner | regulier), lid
Dhr Wim Meijer (mantelzorger), lid

Algemeen
Cliënten hebben het recht mee te praten over het beleid van de instelling waar zij zorg van ontvangen, zoals de werknemers van een instelling dat mogen middels een ondernemingsraad (OR). De Raad van Toezicht (RvT) moet ervoor zorgen dat het Bestuur, de OR en de CR alle drie in staat zijn om hun taak uit te oefenen. Bij de invoering van de WMCZ heeft de wetgever bepaald dat een onafhankelijke partij -de Cliëntenraad- ook zijn visie moet geven op hoe de publieke middelen door een zorginstelling worden besteed. Daarom heeft de cliëntenraad adviesrecht over de begroting en de jaarrekening. Daarnaast heeft de cliëntenraad ook adviesrecht bij een belangrijke reorganisatie van de zorginstelling, bij benoemingen van leidinggevenden van de zorginstelling en kan de cliëntenraad zelf een kandidaat aandragen voor de Raad van Toezicht.

Contact met de cliëntenraad
Om contact op te nemen met de Cliëntenraad kunt u mailen naar: clientenraad.groningen@leyhoeve.nl.

Laatste nieuws

Meer nieuws

Theatervoorstelling ‘Actieve voorbereiding op het ouder worden’

Om iedereen een beeld te geven van de ouderenzorg van de toekomst wordt in de loop van dit jaar een aantal theatervoorstellingen verzorgd. U kunt de voorstelling online bekijken.

Kwaliteitsverslag Zorg 2020 online!

Met veel plezier en trots publiceren wij het kwaliteitverslag van Leyhoeve Zorg over het jaar 2020, dit keer uitgewerkt in een beeldverslag. In ongeveer 30 minuten nemen wij u mee in onze beleving van het afgelopen jaar.

Radicale Vernieuwing volop in beweging!

Woonlandschap de Leyhoeve is een zeer actief en betrokken organisatie bij de landelijke beweging Radicale Vernieuwing. Wij houden u dan ook graag op de hoogte houden van de ontwikkelingen.