Locaties
Type zoekterm(en) en druk op enter

Onze locaties

Tilburg

Groningen

Cliëntenraad Leyhoeve Groningen Adviseren en meedenken over kwaliteit van leven en zorg

Welkom bij de cliëntenraad Groningen

De Cliëntenraad (CR) Groningen komt op voor de gemeenschappelijke belangen van alle bewoners in Woonlandschap de Leyhoeve Groningen. Het bestaan en de (medezeggenschap)rechten van de cliëntenraad is vastgelegd in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ). Via de cliëntenraad kunnen de bewoners van De Leyhoeve invloed uitoefenen op het beleid van de instelling. Het bestuur van De Leyhoeve moet bij het nemen van beslissingen rekening houden met het advies van de cliëntenraad.

Cliëntenraad Leyhoeve Zorg BV Groningen:
Mw Jolanda Bonekamp. lid
Dhr Geert Eerelman, lid
Mw Hanselmann, lid

Nieuwe leden gezocht
Wij zoeken per direct enthousiaste leden voor onze cliëntenraad, uw stem is belangrijk! Heeft u een warm hart voor de ouderenzorg en wilt u meer mogelijk maken voor de bewoners van De Leyhoeve? Houdt u van meedenken en zet u zich graag in voor de belangen van onze bewoners? Dan zijn we op zoek naar u! Word ook lid en praat mee. Meld u aan via: clientenraad.groningen@leyhoeve.nl.

Algemeen
Bewoners hebben het recht mee te praten over het beleid van de instelling waar zij zorg van ontvangen, zoals de werknemers van een instelling dat mogen middels een ondernemingsraad (OR). De Raad van Toezicht (RvT) moet ervoor zorgen dat het Bestuur, de OR en de CR alle drie in staat zijn om hun taak uit te oefenen. Bij de invoering van de WMCZ heeft de wetgever bepaald dat een onafhankelijke partij -de cliëntenraad- ook zijn visie moet geven op hoe de publieke middelen door een zorginstelling worden besteed. Daarom heeft de cliëntenraad adviesrecht over de begroting en de jaarrekening. Daarnaast heeft de cliëntenraad ook adviesrecht bij een belangrijke reorganisatie van de zorginstelling, bij benoemingen van leidinggevenden van de zorginstelling en kan de cliëntenraad zelf een kandidaat aandragen voor de Raad van Toezicht.

Contact met de cliëntenraad
Om contact op te nemen met de cliëntenraad kunt u mailen naar: clientenraad.groningen@leyhoeve.nl.

Laatste nieuws

Meer nieuws

Leerlandschap De Leyhoeve Groningen: hybride leren en werken in de praktijk

Vanuit Actie Leer Netwerk zijn we één van de Koplopers als het gaat om ons leerlandschap. Donderdag 15 juni vertellen we u graag hoe wij vanuit het thema komen werken, blijven werken en anders werken dit vormgeven.

Leyhoeve Zorg aanwezig als gastspreker op Het Grootste Kennisfestival

Directeur/ Bestuurder Gré Wiskerke-Hulshof en Programmamanager Zorg Jory Elshout van Leyhoeve Zorg zijn uitgenodigd als gastspreker op Het Grootste Kennisfestival van Nederland. Zij zullen dieper ingaan op de veranderaanpak van onze zorgverlening.

Leyhoeve Zorg meerjarenstrategie 2023-2026 ‘Samen meer mogelijk maken’

Met heel veel plezier en trots presenteren wij u onze meerjarenstrategie 2023-2026 ‘Samen meer mogelijk maken’. Tot stand gekomen door in gesprek te gaan met onder andere bewoners, familie, naasten, collega’s, collega’s uit de beweging Radicale vernieuwing zorg en samenwerkingspartners.