Locaties

Onze locaties

Tilburg

Groningen

Cliëntenraad Leyhoeve Groningen "Wij adviseren en denken mee over het gemeenschappelijk belang van alle cliënten."

Welkom bij de Cliëntenraad Groningen

De Cliëntenraad (CR) Groningen komt op voor de gemeenschappelijke belangen van alle cliënten in Woonlandschap de Leyhoeve Groningen. Het bestaan en de (medezeggenschaps)rechten van de cliëntenraad is vastgelegd in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ). Via de Cliëntenraad kunnen de cliënten/patiënten van De Leyhoeve invloed uitoefenen op het beleid van de instelling. Het bestuur van De Leyhoeve moet bij het nemen van beslissingen rekening houden met het advies van de Cliëntenraad.

Cliëntenraad Leyhoeve Zorg BV Groningen:
Mw Marian Jansen (regulier), voorzitter
Dhr Joop Walters (regulier), secretaris
Dhr Anton van Balen (zorg/regulier)
Dhr Ron Guichard (zorg)
Mw Alie Hiddema (regulier)
Dhr Wim Meijer (zorg)

Algemeen
Cliënten hebben het recht mee te praten over het beleid van de instelling waar zij zorg van ontvangen, zoals de werknemers van een instelling dat mogen middels een ondernemingsraad (OR). De Raad van Toezicht (RvT) moet ervoor zorgen dat het Bestuur, de OR en de CR alle drie in staat zijn om hun taak uit te oefenen. Bij de invoering van de WMCZ heeft de wetgever bepaald dat een onafhankelijke partij -de Cliëntenraad- ook zijn visie moet geven op hoe de publieke middelen door een zorginstelling worden besteed. Daarom heeft de cliëntenraad adviesrecht over de begroting en de jaarrekening. Daarnaast heeft de cliëntenraad ook adviesrecht bij een belangrijke reorganisatie van de zorginstelling, bij benoemingen van leidinggevenden van de zorginstelling en kan de cliëntenraad zelf een kandidaat aandragen voor de Raad van Toezicht.

Contact met de cliëntenraad
Om contact op te nemen met de Cliëntenraad kunt u mailen naar: clientenraad.groningen@leyhoeve.nl.