Locaties

Type zoekterm(en) en druk op enter

Onze locaties

Tilburg

Groningen

Cliëntenraad Leyhoeve Groningen "Wij adviseren en denken mee over het gemeenschappelijk belang van alle cliënten."

Welkom bij de Cliëntenraad Groningen

De Cliëntenraad (CR) Groningen komt op voor de gemeenschappelijke belangen van alle cliënten in Woonlandschap de Leyhoeve Groningen. Het bestaan en de (medezeggenschaps)rechten van de cliëntenraad is vastgelegd in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ). Via de Cliëntenraad kunnen de cliënten/patiënten van De Leyhoeve invloed uitoefenen op het beleid van de instelling. Het bestuur van De Leyhoeve moet bij het nemen van beslissingen rekening houden met het advies van de Cliëntenraad.

Cliëntenraad Leyhoeve Zorg BV Groningen:
Dhr Ron Guichard (mantelzorger), voorzitter
Mw Ineke Dost (bewoner | regulier), secretaris
Dhr Anton van Balen (bewoner | regulier), 2e secretaris
Dhr Rene Elsing (mantelzorger), lid
Dhr Geert Eerelman (bewoner | regulier), lid
Dhr Wim Meijer (mantelzorger), lid

Algemeen
Cliënten hebben het recht mee te praten over het beleid van de instelling waar zij zorg van ontvangen, zoals de werknemers van een instelling dat mogen middels een ondernemingsraad (OR). De Raad van Toezicht (RvT) moet ervoor zorgen dat het Bestuur, de OR en de CR alle drie in staat zijn om hun taak uit te oefenen. Bij de invoering van de WMCZ heeft de wetgever bepaald dat een onafhankelijke partij -de Cliëntenraad- ook zijn visie moet geven op hoe de publieke middelen door een zorginstelling worden besteed. Daarom heeft de cliëntenraad adviesrecht over de begroting en de jaarrekening. Daarnaast heeft de cliëntenraad ook adviesrecht bij een belangrijke reorganisatie van de zorginstelling, bij benoemingen van leidinggevenden van de zorginstelling en kan de cliëntenraad zelf een kandidaat aandragen voor de Raad van Toezicht.

Contact met de cliëntenraad
Om contact op te nemen met de Cliëntenraad kunt u mailen naar: clientenraad.groningen@leyhoeve.nl.

Laatste nieuws

Meer nieuws

Interview zorgspecial NoordZ Dagblad van het Noorden: ‘Bewoners zo lang mogelijk de regie over eigen leven bieden’

"Het gaat hier niet om zorg, het gaat hier vooral om het leven. En mocht er zorg nodig zijn, dan is het er." De Leyhoeve is een woonlandschap voor 55-plussers en biedt werkelijk alles onder één dak.

Schrijf je nu in voor de webinar ‘Langer thuiswonen met dementie kàn’

Voel jij je wel eens machteloos als jouw vader of moeder met dementie ontzettend boos wordt? Heb je het gevoel dat je als mantelzorger geen antwoord hebt op hun (veranderde) gedrag? Wil je graag alles leren over prikkelverwerking zodat langer thuiswonen...

Open huis Zorgsuites Leyhoeve Tilburg

Nieuwsgierig naar onze zorgsuites op onze mooie zorgvleugel? Kom op 14 september naar ons open huis bij De Leyhoeve in Tilburg.