Locaties

Type zoekterm(en) en druk op enter

Onze locaties

Tilburg

Groningen

Cliëntenraad Leyhoeve Tilburg "Wij adviseren en denken mee over het gemeenschappelijk belang van alle cliënten."

Welkom bij de Cliëntenraad Tilburg

De Cliëntenraad (CR) Tilburg komt op voor de gemeenschappelijke belangen van alle cliënten in Woonlandschap de Leyhoeve Tilburg. Het bestaan en de (medezeggenschaps)rechten van de cliëntenraad is vastgelegd in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ). Via de Cliëntenraad kunnen de cliënten/patiënten van De Leyhoeve invloed uitoefenen op het beleid van de instelling. Het bestuur van De Leyhoeve moet bij het nemen van beslissingen rekening houden met het advies van de Cliëntenraad.

Cliëntenraad Leyhoeve Zorg BV Tilburg per 4 november 2020
Mw Everike van de Waarsenburg (bewoner | regulier), Voorzitter
VACATURE, Secretaris
Mw. Brenda van der Stappen (mantelzorger), Lid
Mw. Marie Bar (mantelzorger), Lid
Mw. G. Stege (bewoner | regulier), Lid

Algemeen
Cliënten hebben het recht mee te praten over het beleid van de instelling waar zij zorg van ontvangen, zoals de werknemers van een instelling dat mogen middels een ondernemingsraad (OR). De Raad van Toezicht (RvT) moet ervoor zorgen dat het Bestuur, de OR en de CR alle drie in staat zijn om hun taak uit te oefenen. Bij de invoering van de WMCZ heeft de wetgever bepaald dat een onafhankelijke partij -de Cliëntenraad- ook zijn visie moet geven op hoe de publieke middelen door een zorginstelling worden besteed. Daarom heeft de cliëntenraad adviesrecht over de begroting en de jaarrekening. Daarnaast heeft de cliëntenraad ook adviesrecht bij een belangrijke reorganisatie van de zorginstelling, bij benoemingen van leidinggevenden van de zorginstelling en kan de cliëntenraad zelf een kandidaat aandragen voor de Raad van Toezicht.

Contact met de cliëntenraad

Om contact op te nemen met de cliëntenraad kunt u mailen naar: clientenraad@leyhoeve.nl

Laatste nieuws

Meer nieuws

Open huis Zorgsuites Leyhoeve Groningen

Nieuwsgierig naar onze Zorgsuites op onze bijzondere zorgvleugel? Kom op 1 juni naar het open huis bij De Leyhoeve in Groningen.

Uitnodiging: Het is tijd voor een ander verhaal

Op 2 en 30 november aanstaande kunt u weer via de livestream meekijken naar twee nieuwe voorstellingen van de bewustwordingscampagne 'Het is tijd voor een ander verhaal'.

Leyhoeve Zorg trots op eigen miMakker Kruimeltje

Leyhoeve Zorg is bijzonder blij met en trots op haar 'eigen' miMakker Kruimeltje (Mariëlle). MiMakker Kruimeltje laat ons zien hoe we, zonder woorden, op een prachtige manier in contact kunnen komen met onze bewoners.