Locaties
Type zoekterm(en) en druk op enter

Onze locaties

Tilburg

Groningen

Cliëntenraad Leyhoeve Tilburg Adviseren en meedenken over kwaliteit van leven en zorg

Welkom bij de cliëntenraad Tilburg

De cliëntenraad (CR) Tilburg komt op voor de gemeenschappelijke belangen van alle bewoners in Woonlandschap de Leyhoeve Tilburg die zorg van Leyhoeve Zorg b.v. ontvangen. Het bestaan en de (medezeggenschap)rechten van de cliëntenraad is vastgelegd in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ). Via de cliëntenraad kunnen de bewoners van De Leyhoeve invloed uitoefenen op het beleid van Leyhoeve Zorg. Het bestuur Leyhoeve Zorg moet bij het nemen van beslissingen rekening houden met het advies van de cliëntenraad.

Met ingang van 1 februari 2023 bestaat de cliëntenraad Tilburg uit vier enthousiaste leden. Een vijfde lid sluit naar alle waarschijnlijkheid in de loop van 2023 aan.

Wij zoeken nog gemotiveerde en enthousiaste leden voor de cliëntenraad die direct betrokken zijn bij de zorg- en/of dienstverlening binnen De Leyhoeve. Dit kunnen bewoners zijn maar ook mantelzorgers. Uw stem is heel belangrijk!

Heeft u een warm hart voor de ouderenzorg en wilt u meer mogelijk maken voor de bewoners van De Leyhoeve? Houdt u van meedenken en zet u zich graag in voor de belangen van onze bewoners? Dan zijn we op zoek naar u! Word ook lid en praat mee. Meld u aan via: cliëntenraad.tilburg@leyhoeve.nl.

Algemeen
Bewoners hebben het recht mee te praten over het beleid van de instelling waar zij zorg van ontvangen, zoals de werknemers van een instelling dat mogen middels een ondernemingsraad (OR). De Raad van Toezicht (RvT) moet ervoor zorgen dat het Bestuur, de OR en de CR alle drie in staat zijn om hun taak uit te oefenen. Bij de invoering van de WMCZ heeft de wetgever bepaald dat een onafhankelijke partij -de cliëntenraad- ook zijn visie moet geven op hoe de publieke middelen door een zorginstelling worden besteed. Daarom heeft de cliëntenraad adviesrecht over de begroting en de jaarrekening.

Daarnaast heeft de cliëntenraad ook adviesrecht bij een belangrijke reorganisatie van de zorginstelling, bij benoemingen van leidinggevenden van de zorginstelling en kan de cliëntenraad zelf een kandidaat aandragen voor de Raad van Toezicht. Naast de wettelijk vastgelegde onderwerpen is de cliëntenraad voor de bestuurder een belangrijke gesprekspartner om er samen voor te zorgen dat bewoners bij De Leyhoeve aangenaam oud kunnen worden.

Contact met de cliëntenraad
Om contact op te nemen met de cliëntenraad kunt u mailen naar: clientenraad.tilburg@leyhoeve.nl.

Laatste nieuws

Meer nieuws

Stichting Ambulance Wens

Stichting Ambulance Wens vervult als sinds 2007 wensen voor niet meer mobiele (terminale) patiënten. Dit doen ze met een groep van 270 vrijwilligers waarbij gebruikt gemaakt wordt van 7 speciaal voor deze Stichting ontworpen ambulances.

Kwaliteitsjaarplan 2023

Met veel plezier presenteren we u het kwaliteitsjaarplan 2023 van Woonlandschap De Leyhoeve.

Nieuwsbrief Radicale Vernieuwing Zorg December 2022

Maandelijkse update van de beweging Radicale Vernieuwing Zorg. Leest u mee?