Locaties

Type zoekterm(en) en druk op enter

Onze locaties

Tilburg

Groningen

Cliëntenraad Leyhoeve Tilburg "Wij adviseren en denken mee over het gemeenschappelijk belang van alle cliënten."

Welkom bij de Cliëntenraad Tilburg

De Cliëntenraad (CR) Tilburg komt op voor de gemeenschappelijke belangen van alle cliënten in Woonlandschap de Leyhoeve Tilburg. Het bestaan en de (medezeggenschaps)rechten van de cliëntenraad is vastgelegd in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ). Via de Cliëntenraad kunnen de cliënten/patiënten van De Leyhoeve invloed uitoefenen op het beleid van de instelling. Het bestuur van De Leyhoeve moet bij het nemen van beslissingen rekening houden met het advies van de Cliëntenraad.

Cliëntenraad Leyhoeve Zorg BV Tilburg per 4 november 2020
Mw Everike van de Waarsenburg (bewoner | regulier), Voorzitter
VACATURE, Secretaris
Mw. Angeline Vilain (bewoner | regulier), Lid
Mw. Brenda van der Stappen (mantelzorger), Lid
Mw. Marie Bar (mantelzorger), Lid
Dhr. Sietse Hoogeboom (mantelzorger), Lid
Mw. Gertrüd van Nimwegen (bewoner | regulier), Lid

Algemeen
Cliënten hebben het recht mee te praten over het beleid van de instelling waar zij zorg van ontvangen, zoals de werknemers van een instelling dat mogen middels een ondernemingsraad (OR). De Raad van Toezicht (RvT) moet ervoor zorgen dat het Bestuur, de OR en de CR alle drie in staat zijn om hun taak uit te oefenen. Bij de invoering van de WMCZ heeft de wetgever bepaald dat een onafhankelijke partij -de Cliëntenraad- ook zijn visie moet geven op hoe de publieke middelen door een zorginstelling worden besteed. Daarom heeft de cliëntenraad adviesrecht over de begroting en de jaarrekening. Daarnaast heeft de cliëntenraad ook adviesrecht bij een belangrijke reorganisatie van de zorginstelling, bij benoemingen van leidinggevenden van de zorginstelling en kan de cliëntenraad zelf een kandidaat aandragen voor de Raad van Toezicht.

Contact met de cliëntenraad

Om contact op te nemen met de cliëntenraad kunt u mailen naar: clientenraad@leyhoeve.nl

Laatste nieuws

Benoeming lid Raad van Toezicht Leyhoeve Zorg B.V.

Na een sollicitatieprocedure heeft de aandeelhouder op voordracht van de Raad van Toezicht de heer Andreas Reigersman per 19 maart 2021 benoemd als lid van de Raad van Toezicht van Leyhoeve Zorg B.V.

Hoe gaat het nu met de beweging Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg?

De nieuwste publicatie ‘Zicht op vernieuwing 4’ laat er geen misverstand over bestaan: ondanks de coronacrisis blijft het streven naar vernieuwing van de verpleeghuiszorg op koers!

Actueel protocol in verband met coronavirus

Wilt u een bezoek brengen aan Woonlandschap de Leyhoeve? Samen proberen we het coronavirus buiten de deur te houden. Wij houden ons aan de landelijk geldende maatregelen en ter bescherming van onze kwetsbare ouderen zijn er naar gelang de situatie aanvullende...