Locaties

Onze locaties

Tilburg

Groningen

"Samen lossen we het op."

Als een gesprek niet werkt

Is na een gesprek de situatie niet verbeterd of zijn redenen waarom u het gesprek niet wilt aangaan, dan bestaat tevens de mogelijkheid om uw klacht per e-mail kenbaar te maken via klachten@leyhoeve.nl

Wij zijn tevens aangesloten bij branchevereniging Zorgthuisnl en maken gebruik van de onafhankelijke klachtenfunctionaris Quasir en geschillencommissie.