Locaties
Type zoekterm(en) en druk op enter

Onze locaties

Tilburg

Groningen

Beleid & Kwaliteit "Het levensgeluk van onze bewoners staat voorop"

Beleid & Kwaliteit

Op deze pagina vindt u alles over ons beleid en borging van kwaliteit met betrekking tot Leyhoeve zorg. Dit betreffen niet alleen de plannen die wij zelf hebben geschreven, maar ook stukken van de Cliëntenraad, samenwerkingsverbanden en rapportages van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Daarnaast vertellen wij meer over onze rol in Radicale Vernieuwing Verpleeghuiszorg en de inspiratiebijeenkomsten die u kunt bijwonen. En mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over de zorg die wij bieden? Laat ons dit dan weten. Wij lossen het graag samen met u op.

 

Kwaliteit

Waar staan we voor? Wat is onze visie? Hoe wordt onze zorg gewaardeerd? En waar moeten we nog aan werken? Net als alle andere zorgorganisaties beschikt Leyhoeve Zorg over een kwaliteitsplan dat jaarlijks herzien wordt. Onze kwaliteitsplannen worden vormgegeven op basis van ervaringen en gesprekken met familie en bewoners, input die wij ontvangen van onze medewerkers en reflecties op het kwaliteitsplan van het voorgaande jaar. Het plan gaat zowel in op de Leyhoeve Zorg als geheel als op de specifieke elementen voor de afzonderlijke locaties. Ook hebben we het plan samengevat in de vorm van een infographic. Zo ziet u in één oogopslag wat onze belangrijkste speerpunten zijn. De hieronder gepubliceerde kwaliteitsplannen zijn tevens akkoord bevonden door de Cliëntenraad.

Meer…Minder…

Beleid

Binnen De Leyhoeve wordt zorg op maat geleverd. Liefdevolle zorg die onze medewerkers vanuit hun hart geven. De Leyhoeve geeft ruimte aan haar medewerkers om zo de zorg te mogen verlenen. Maar hoe kunnen wij deze ambitie realiseren? Hoe werken we hierin samen met bijvoorbeeld mantelzorgers en vrijwilligers? En hoe zorgen we voor de juiste bezetting en wat verwachten we van onze medewerkers?

Radicale Vernieuwing

De Leyhoeve is een van de deelnemers aan de landelijke beweging ‘Radicale Vernieuwing Verpleeghuiszorg’. Binnen deze beweging proberen wij uit te vinden wat écht nodig is om zorg zo te organiseren dat die aansluit bij wat voor mensen belangrijk is in het leven. Zodat waarden van bewoners en hun naasten, evenals van mensen die de zorg organiseren, het vertrekpunt kunnen zijn.

In het kader van deze beweging organiseren wij diverse activiteiten, waaronder inspiratiesessies en Leyhoeve Leert. Leyhoeve Leert is een maandelijkse bijeenkomst met als doel een actueel thema in een brede groep geïnteresseerden te bespreken. “Samen leren, samen ervaringen delen en uiteindelijk samen de verpleeghuiszorg naar een hoger niveau tillen!” is daarbij het uitgangspunt.

Meer…Minder…

Duurzaamheid

Duurzaamheid speelt een belangrijke rol in De Leyhoeve. Onze gebouwen, toegepaste zorgtechnologieën en de ontwikkeling van onze medewerkers zijn hier enkele mooie voorbeelden van, waar we ook in de toekomst in willen blijven investeren.

Cliëntenraad

Elke Leyhoeve locatie heeft haar eigen Cliëntenraad (CR) die opkomt voor de gemeenschappelijke belangen van alle cliënten op de zorgafdeling. Het bestaan en de (medezeggenschaps)rechten van de cliëntenraad is vastgelegd in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ). Via de Cliëntenraad kunnen de cliënten van De Leyhoeve invloed uitoefenen op het beleid van de instelling. Het bestuur van De Leyhoeve moet bij het nemen van beslissingen rekening houden met het advies van de Cliëntenraad.

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) houdt toezicht op de kwaliteit, veiligheid en toegankelijkheid van de zorg. De inspectie voert haar taak onpartijdig en deskundig uit. Daarnaast bewaakt zij de rechten van patiënten en cliënten. Ook kan de inspectie bijvoorbeeld bestuurlijke boetes en dwangsommen opleggen aan zorginstellingen, zonder tussenkomst van het Openbaar Ministerie.

Meer…Minder…

Klacht of compliment?

Bij Woonlandschap de Leyhoeve voeren we onze zorg- en dienstverlening zo zorgvuldig mogelijk uit. Daarbij kan het gebeuren dat u ergens heel erg of juist niet tevreden over bent. Als dat gebeurt, dan stellen we het zeer op prijs als u dat met ons bespreekt. Want alleen als u ons vertelt wat er anders of beter kan of juist wat u waardeert, zijn wij in staat onze zorg- en dienstverlening echt te verbeteren.

Vertrouwenspersoon

Heeft u ondersteuning nodig bij vragen rondom de zorg die u ontvangt bij De Leyhoeve? Of ontvangt u graag hulp bij het zoeken naar een juiste oplossing voor een vraag? Dan is er een onafhankelijke vertrouwenspersoon die met u mee kan denken. Klik hier om te lezen wat deze persoon voor u kan betekenen en hoe u deze persoon kunt bereiken.

Organisatie, Bestuur & Toezicht

De Raad van Bestuur bestuurt de zorgorganisatie gericht op haar maatschappelijke doelstelling. De Raad van Toezicht houdt toezicht vanuit de maatschappelijke doelstelling van de zorgorganisatie. Wilt u weten wie deze functies namens De Leyhoeve vertegenwoordigen of bent u of zoek naar organisatie- en/of contactgegevens van Leyhoeve Zorg B.V. dan wel van de Raad van Toezicht? Klik dan op onderstaande link.

Meer…Minder…

Zorgkaart Nederland

ZorgkaartNederland is de grootste ervaringssite voor de Nederlandse gezondheidszorg. Op ZorgkaartNederland delen mensen hun ervaringen met de zorg. De website biedt informatie om te kunnen kiezen voor een zorgverlener die het beste past bij uw wensen. ZorgkaartNederland is een website van Patiëntenfederatie Nederland.

Samenwerking

Door samen te werken met verschillende zorgorganisaties kunnen we van elkaar leren en ervaringen delen. Zo kunnen we onze zorg blijven verbeteren. Woonlandschap de Leyhoeve werkt samen met verschillende organisaties.  Hieronder publiceren wij diverse stukken afkomstig uit verschillende samenwerkingsverbanden.

Onafhankelijke cliëntondersteuning

Wilt u hulp of advies bij het aanvragen of organiseren van uw zorg? Een cliëntondersteuner kan u daarbij helpen. Cliëntondersteuning is gratis en onafhankelijk.