Locaties

Type zoekterm(en) en druk op enter

Onze locaties

Tilburg

Groningen

Projectpagina Leyhoeve Vught "Het gevoel dat je tussen de bomen woont, zonder dat de natuur in het geding komt."

Over de locatie

Het terrein voor het te realiseren plan, gelegen aan de Laagstraat en Glorieuxlaan, ligt 1 kilometer ten zuiden van het centrum van Vught. Het maakte in het verleden samen met het naastgelegen perceel van Landgoed Huize Bergen onderdeel uit van één landgoed. Gesitueerd in het midden van de groene landgoederenzone, die zich uitstrekt vanuit het noorden van de gemeente Vught tot het zuiden van het dorp, zal het nu wat verlaten en ontoegankelijk ogende terrein weer teruggebracht worden tot een uitnodigende omgeving voor de bewoners, gasten en inwoners van Vught.

Landgoed Huize Bergen en De Leyhoeve hebben de handen ineengeslagen om te komen tot de opwaardering van het hele gebied dat eenieder verwelkomt.

Door het behoud van de monumentale bomen, de aanleg van ruim toegankelijke wandelpaden en het terugbrengen van onder meer het rosarium, zal het een fijne plek zijn om te vertoeven. Het behoud en herstel van de lokale natuur en biodiversiteit is een belangrijke voorwaarde bij het landschapsontwerp.

Ontwerp van de gebouwen

De Leyhoeve Vught krijgt een prominente plek op een prachtig landgoed. Originele planontwerpen van het landgoed en monumentale bomen zijn als referentie gebruikt voor de blauwdruk die nu voorligt. De indeling van het terrein en het ontwerp van de gebouwen is zo opgezet dat het parkachtige karakter behouden blijft.

Drie gebouwen met appartementen zijn gesitueerd rondom binnentuinen. Mede om het open karakter te behouden is besloten de algemene ruimtes half onder het maaiveldniveau te realiseren. De drie gebouwen worden met elkaar verbonden door een halfverdiepte algemene ruimte.

Door begroeiing op de balkonranden, horizontale belijningen en het open karakter van de bebouwing middels grote raampartijen, binnentuinen en doorkijkjes, ontstaat het gevoel dat je tussen de bomen woont, zonder dat de natuur in het geding komt.