Locaties
Type zoekterm(en) en druk op enter

Onze locaties

Tilburg

Groningen

Bekijk in het kwaliteitsvenster Jaarverslag 2023

Publicatie Jaarverslag 2023

01 / 06 / 2024

Met veel plezier presenteren we u het bestuursverslag 2023 van Leyhoeve Zorg over het jaar 2023. Een jaar waarin we na de Covid-19 pandemie en na een uitvoerig proces een meerjarenstrategie 2023-2026 Samen meer mogelijk maken hebben gerealiseerd. En een jaar waarin we weer onze uiterste best hebben gedaan om onze ambitie ten uitvoer te brengen. Dit doen we niet alleen, maar samen met collega’s, vrijwilligers, familie en mantelzorgers, bewoners, cliëntenraden, ondernemingsraad, raad van toezicht en de aandeelhouder.

Meerjarenstrategie

In het voorjaar van 2023 is met betrokkenheid van vele stakeholders de meerjarenstrategie verschenen. Onze meerjarenstrategie Samen meer mogelijk maken; van 2023 op weg naar 2024 en verder, focust zich op 4 hoofdthema’s:

  • Samen actief zijn
  • Samen blijven vernieuwen
  • Samen leren en ontwikkelen
  • Samen toekomstbestendig

En ook met externe partners op het gebied van wonen, welzijn, zorg en onderwijs in de regio Midden-Brabant en Groningen, de zorgkantoren Menzis en VGZ werken we vanuit een gezamenlijke regiovisie samen. Vanuit onze mensgerichte benadering waarin de relatie en dialoog centraal staan zijn we nog steeds met veel plezier actief deelnemer aan de landelijke beweging Radicale Vernieuwing Zorg (RVV).

Programma’s

In 2022 zijn we een aantal programma’s gestart die we in 2023 succesvol hebben afgerond, dan wel een vervolg hebben gegeven:

  1. In 2022 zijn we het project Samen het Potentieel Pakken waarin we samen met medewerkers in loondienst hebben gekeken om tijdelijk, dan wel structureel meer uren te gaan werken om zo een oplossing te bieden voor bestaande en toekomstige arbeidsmarktkrapte. In Q1 2023 hebben we dit project afgerond en dit zal jaarlijks een vervolg krijgen.
  2. Het programma Langer Actief Thuis waarin we vanuit de principes van reablement bewoners activeren om zelfstandig te blijven leven.
  3. Daarnaast zijn er voorbereidingen getroffen voor het openen van Dagbeleving als aanvulling op onze dienstverlening.
  4. In 2023 zijn zowel de locatie Groningen als locatie Tilburg op bewonersvakantie geweest. In Tilburg zijn we te gast geweest op Landgoed de Biestheuvel te Hoogeloon, in Groningen zijn we op vakantie geweest naar de Marinushoeve in Havelte.

Functiehuis en AFAS

In het kader van verdere professionalisering hebben we een start gemaakt met de herziening van ons functiehuis. Alle huidige functieprofielen van Leyhoeve Zorg zijn en worden herschreven zodat van alle functies de kaders met betrekking tot de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden duidelijk zijn. De kernfuncties zijn hierbij als eerste aan bod gekomen. Het eerste kwartaal 2023 hebben we deze vastgesteld. Begin 2024 wordt dat voor de ondersteunende diensten gedaan.

Na het effectueren van de outsourcing van ICT-beheer naar QNP, zijn we gestart met overgang naar AFAS voor de processen Finance, Facilitair en Vastgoed. Livegang zal plaatsvinden in 2024. In 2025 starten we met de voorbereidingen voor overgang naar AFAS met de HR-processen.

Uitdaging

Verder hebben we op beide locaties open dagen gehouden, zijn er bewonersbijeenkomsten geweest en hebben we vanuit Leyhoeve Leert inspiratiesessies vormgegeven waarin o.a. de volgende onderwerpen zijn besproken: zorg met technologie, palliatieve zorg (leven toevoegen aan de dagen), in gesprek over eenzaamheid, dementie met gastspreker Dick Kits, langer actief thuis en een lezing signaalgedrag.

2023 is voor Leyhoeve Zorg financieel een uitdagend jaar geweest. De trapsgewijze loonstijging, te lage bezetting van zorgsuites, hoog ziekteverzuim, openstaande vacatures en hoge inzet van PNIL (personeel niet in loondienst) heeft voor een negatief resultaat gezorgd over 2023.

Samen toekomstbestendig

Daarom zijn we in het laatste kwartaal van 2023 onder begeleiding van P5COM gestart met de transitie Samen toekomstbestendig. Met een projectorganisatie onder leiding van het management team zijn we invulling gaan geven aan een nieuwe besturingssystematiek, het ontwikkelen van visie op capaciteitsmanagement met sturen op een nieuw normenmodel en het ontwikkelen en uitvoeren van visie op duurzame inzetbaarheid. Deze transitie moet zorgdragen voor een stevig fundament waarop we toekomstbestendig gaan zijn voor de twee locaties en de nieuwe locaties in de toekomst. Het project is eind 2023 gestart en zal doorlopen tot in het derde kwartaal van 2024.

Dankwoord

Wederom een jaar vol activiteiten waar in we de stap vanuit het hier en nu vooruit maken om zo de komende jaren Samen meer mogelijk te maken. Tenslotte willen wij onze grote dank uitspreken aan alle collega’s en vrijwilligers die zich samen iedere dag inzetten.