Locaties
Type zoekterm(en) en druk op enter

Onze locaties

Tilburg

Groningen

Privacy policy

Woonlandschap de Leyhoeve is en voelt zich verantwoordelijk voor de persoonsgegevens die in vertrouwen aan ons verstrekt zijn.

Van onze bewoners verwerken wij enkel de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het kunnen verhuren van een woning en/of om zorg te kunnen verlenen. Van onze medewerkers verwerken wij enkel de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn in het kader van goed werkgeverschap. Van onze sollicitanten verwerken wij enkel de persoonsgegevens die nodig zijn voor de sollicitatieprocedure en de daarop volgende mogelijke indiensttreding.

Wij doen er alles aan om de persoonlijke gegevens van bewoners, medewerkers en sollicitanten zo goed mogelijk te beveiligen. Onze ICT-voorzieningen worden regelmatig getest op hun beveiligingsinstellingen. Woonlandschap de Leyhoeve verstrekt uw gegevens niet aan derden, tenzij dit toegestaan en/of noodzakelijk is op wettelijke grond. Wanneer u niet meer bij ons woont, werkt of de sollicitatieprocedure is afgerond, bewaren wij uw gegevens niet langer dan wettelijk toegestaan is, tenzij u toestemming heeft gegeven om uw gegevens langer te bewaren.

U kunt uw gegevens inzien en vragen om correctie of verwijdering. Wij vragen u deze verzoeken schriftelijk in te dienen. Om u daarbij te helpen, hebben wij onderstaande link toegevoegd die u kunt raadplegen.

https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/voorbeeldbrieven

Via een aanmeldformulier bij de receptie kunt u zich als bewoner aanmelden voor de bewonersnieuwsbrief. Medewerkers ontvangen nieuwsbrieven zolang zij in dienst zijn van Woonlandschap de Leyhoeve.

Woonlandschap de Leyhoeve maakt gebruik van camera’s. Deze zijn in de openbare ruimtes geplaatst binnen en rondom het pand met als doel de veiligheid van haar bewoners en haar medewerkers te borgen. Woonlandschap de Leyhoeve gebruikt deze camerabeelden enkel op momenten die vragen om herbeoordeling van een situatie. De beelden schrijven zichzelf automatisch over na 30 dagen.

Woonlandschap de Leyhoeve in Tilburg maakt gebruik van slagbomen met kentekenregistratie. Deze hebben het doel de veiligheid van bewoners, medewerkers en eigendommen van Woonlandschap de Leyhoeve te beveiligen. De kentekenregistraties worden enkel geraadpleegd in situaties die vragen om herbeoordeling. Kentekenregistraties worden automatisch overgeschreven na 30 dagen.

Indien u een klacht heeft, kunt u onderstaande gegevens gebruiken om uw klacht te melden.

Mocht u nog meer vragen hebben over uw privacy, dan kunt u ook onderstaande gegevens gebruiken.

Dit privacy-statement kan gewijzigd worden. Dit privacy-statement is voor het laatst gewijzigd op 01-05-2020

Contactgegevens:

Woonlandschap de Leyhoeve Tilburg
Telefoon: 013 207 0080
E-mail: receptie-tilburg@leyhoeve.nl

Woonlandschap de Leyhoeve Groningen
Telefoon: 050 206 9292
E-mail: receptie@leyhoeve-groningen.nl

Disclaimer: dit product is een eenvoudige en begrijpbare vertaling van de huidige privacywetgeving en gebaseerd op de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Vanzelfsprekend is de toepasbare wet- en regelgeving altijd leidend en kunnen er geen rechten worden ontleend aan dit document.