Locaties
Type zoekterm(en) en druk op enter

Onze locaties

Tilburg

Groningen

"Als iedereen zich aan de maatregelen houdt, hebben ze effect".

Actueel protocol in verband met coronavirus

01 / 01 / 2021

Wilt u een bezoek brengen aan Woonlandschap de Leyhoeve? Wees u er dan van bewust dat er ook kwetsbare ouderen in ons Woonlandschap wonen. Samen proberen we het coronavirus buiten de deur te houden.

Voor bezoek aan de bewoners van onze zorgvleugel dienen wij rekening te houden met de regelgeving die in de landelijke handreiking is opgenomen. Zo is ook hier – net als in alle andere gemeenschappelijke ruimtes binnen De Leyhoeve – het dragen van een mondkapje verplicht.

Wenst u informatie over het meest actuele bezoekerprotocol?
Bewoners en/of mantelzorgers ontvangen de meest actuele informatie per e-mail. Ook kunt u voor de meest actuele informatie telefonisch contact opnemen met de locatie en vraag naar één van de zorgcoaches.

Dit betekent dat op basis van behoeften en wensen én in overleg met de Cliënten- en Ondernemingsraad de mogelijkheden tot verruiming worden opgezocht en vastgesteld.
Hierbij nemen we uiteraard ook – ieder vanuit de eigen verantwoordelijkheid – de geldende maatregelen in acht, opdat we het risico op corona – waar we kunnen beïnvloeden – laag houden.

Onze zorgprofessionals zijn goed geïnstrueerd en zijn alert op symptomen van het coronavirus. De Leyhoeve houdt de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten: wij volgen de richtlijnen van het RIVM en zijn voortdurend in contact met de landelijke en regionale instanties.

Wij wijzen iedereen op zijn of haar eigen verantwoordelijkheid. Volg nauwlettend de hygiëne-voorschriften van het RIVM:

  • Goed de handen wassen
  • Hoesten en niezen in de binnenkant van de elleboog
  • Papieren zakdoekjes gebruiken (en deze na gebruik direct weggooien)
  • Geen handen schudden. Houd minimaal 1,5 meter afstand.