Locaties
Type zoekterm(en) en druk op enter

Onze locaties

Tilburg

Groningen

"Als iedereen zich aan de maatregelen houdt, hebben ze effect".

Het coronavirus

12 / 03 / 2020

In verband met het coronavirus (COVID-19) hanteert de Leyhoeve een stringent beleid voor zowel bewoners, medewerkers als bezoekers. Er wonen immers kwetsbare ouderen in ons Woonlandschap. We volgen hierbij de richtlijnen van het RIVM op de voet en vragen onze bewoners, medewerkers en bezoekers naar deze richtlijnen te handelen. De Leyhoeve houdt alle nieuwe ontwikkelingen continu nauwlettend in de gaten.

Richtlijnen RIVM

Hieronder de actuele (landelijke) richtlijnen van het RIVM:

  • Was handen regelmatig (hoe was ik mijn handen?)
  • Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog
  • Gebruik papieren zakdoekjes
  • Geen handen schudden

Dit zijn elementaire maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen en gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken. De Leyhoeve wijst iedereen zoveel mogelijk op zijn/haar eigen verantwoordelijkheid om gehoor te geven aan deze richtlijnen en samen de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Bezoekersprotocol

Bezoekersprotocol Tilburg  Bezoekersprotocol Groningen

Wat als corona wordt vastgesteld binnen De Leyhoeve?

Onze zorgprofessionals zijn goed geïnstrueerd en alert op symptomen van het coronavirus. Bij vaststelling van corona binnen De Leyhoeve stemmen wij direct af met alle landelijke en regionale organisaties zoals de GGD en de diverse regionale koepels. Wij volgen de adviezen nauwlettend op.

Reguliere bewoners van ons Woonlandschap hebben hun eigen verantwoordelijkheid en dienen bij klachten zelf contact op te nemen met een huisarts, medisch specialist of de GGD. Bij een corona positieve test dienen zij de instructie van de GGD op te volgen. Daarnaast dienen zij direct in thuisquarantaine te gaan in hun eigen appartement, zelf hun omgeving te informeren en dit te melden bij de Thuiszorg van De Leyhoeve.

Bewoners van de zorgvleugel worden door ons verzorgd. Dit wil zeggen dat wij – op het moment dat wij de bekende symptomen constateren – direct contact zullen opnemen met de benodigde instanties. Bij koortsontwikkeling zullen wij in overleg met de GGD een test aanvragen. Ook zullen wij direct overgaan tot thuisquarantaine. Vanzelfsprekend zal de familie en/of mantelzorgers voortdurend worden geïnformeerd.

Meer over het coronavirus

Wilt u meer weten over het coronavirus? Hieronder treft u algemene informatie over het virus, zoals symptomen, besmettelijkheid en een zeer verhelderend filmpje waarin Dr. Emile Schippers, internist-infectioloog in het HagaZiekenhuis, uitlegt wat het virus precies inhoudt. Tot slot leest u wat u kunt doen bij verdenking van het coronavirus.

Symptomen
Mensen met het nieuwe coronavirus COVID-19 hebben koorts (>38⁰C) en luchtwegklachten. Denk aan hoesten of kortademigheid. Maar ook klachten als spierpijn, hoofdpijn, droge hoest, dyspneu en soms diarree. Dit nieuwe coronavirus wijkt af van de bekende coronavirussen die bij mensen voorkomen. Wie het virus onder de leden heeft krijgt klachten binnen 2 tot 14 dagen. Soms verslechtert het ziektebeeld na 7-10 dagen.

Besmettelijkheid
De ziekte is van mens op mens overdraagbaar. Op dit moment wordt ervan uitgegaan dat één ziek persoon gemiddeld 2 andere personen kan besmetten. Hoe zieker iemand is, hoe meer hij het virus verspreidt.

Wat is het precies?
In onderstaand filmpje legt Dr. Emile Schippers (internist-infectioloog in het HagaZiekenhuis) op zeer verhelderende wijze uit wat het virus precies inhoudt:

Filmpje uitleg coronavirus


Wat te doen bij verdenking van het coronavirus? 

Ga niet meteen naar je huisarts, de huisartsenpost of eerste hulp vanwege mogelijk besmettingsgevaar. Neem pas telefonisch contact op met de huisarts als je:

De huisarts overlegt met de GGD of verder onderzoek naar en testen op het nieuwe coronavirus nodig is.