Locaties
Type zoekterm(en) en druk op enter

Onze locaties

Tilburg

Groningen

Nieuws van De Leyhoeve "Wat is jouw volgende stap?"

Leyhoeve bij landelijke inspiratiedag radicale vernieuwing

15 / 05 / 2019

Op 13 mei jongstleden was een ruime vertegenwoordiging van de Leyhoeve aanwezig op de landelijke inspiratiesessie radicale vernieuwing. Radicale vernieuwing heeft voor iedereen consequenties. Het gaat om de zorg zoveel mogelijk te organiseren rond de relatie tussen de mens die zorg nodig heeft, zijn naasten en de zorgverleners. En om datgene wat voor hen van waarde is.

Thema van de dag was: ‘wat is jouw volgende stap?’

Tijdens verschillende workshops hebben we geleerd van de aanpak bij andere organisaties én anderen geïnspireerd met onze visie en werkwijze. Met een rugzak vol goede ideeën (over o.a. onderwijs, omgang met regels en het vasthouden van vernieuwingen) zijn we teruggekomen en kijken we hoe we deze in onze dagelijkse praktijk in kunnen voeren.