Locaties
Type zoekterm(en) en druk op enter

Onze locaties

Tilburg

Groningen

Nieuws Samenwerking met NewCare College Tilburg

Samenwerking De Leyhoeve en NewCare College Tilburg

07 / 02 / 2023

Leren & Werken in de praktijk vormgeven vanuit de visie van de Leyhoeve is het uitgangspunt van de nieuwe samenwerking tussen het NewCare College Tilburg en De Leyhoeve. Na mooie gesprekken zijn beide partijen tot een warme samenwerking gekomen.

Het vertrekpunt is de werving & selectie van minimaal acht potentiële collega’s Verzorgende IG (vijf in de zorgvleugel & twee in de thuiszorg) die in 18 maanden via een BBL-opleiding opgeleid worden voor de functie Verzorgende IG (VZ IG). De CIO (Collega In Opleiding) wordt het hele traject begeleid en ondersteund door een werkbegeleider en praktijkopleider. Ook de werkbegeleiders worden ondersteund bij het optimaliseren van het leerklimaat en daarnaast vinden er intervisies onder de werkbegeleiders plaats om van elkaar te leren.

De praktijk staat centraal bij het toepassen van de theorie, waarbij de visie van De Leyhoeve het uitgangspunt is: gelijkwaardigheid, autonomie, regie en zelfstandigheid van de bewoner vormgegeven vanuit Positieve Gezondheid.

Alle collega’s in opleiding (CIO’s) zijn vanaf 1 februari begonnen met hun eerste lesdag intern bij het woonlandschap in Tilburg.

Over NewCare College

Het NewCare College wil bijdragen aan toekomstbestendige en hoogwaardige zorg in Nederland en helpt zorgorganisaties met het optimaliseren van een werk- leerklimaat waarbinnen zorgprofessionals opgeleid kunnen worden. Dit doen zij door leerlingen op te leiden tot competente zorgprofessionals samen met de zorgorganisaties. De opleiding wordt flexibel en op maat aangeboden. De leerlingen worden uitgedaagd om zichzelf blijvend te ontwikkelen, waarbij er o.a. aandacht is voor een gezond werk- en leerklimaat, maatschappelijke ontwikkelingen en digitalisering. Meer informatie: www.newcarecollege.nl.

Over De Leyhoeve

Samen aangenaam oud worden, dit kán. In het Woonlandschap de Leyhoeve creëren wij een woon- en werkgemeenschap waarin wij actief verbonden zijn met de bewoners en hun familie en/of mantelzorger(s). ‘De bewoner centraal en de medewerker op 1’ is een motto dat we veel gebruiken. We werken vauit de kernwaarden leefplezier, gastvrijheid, woongenot en kwalitei. Er zijn 24 uur per dag professionele en liefdevolle medewerkers aanwezig om zorg en ondersteuning te bieden.