Locaties
Type zoekterm(en) en druk op enter

Onze locaties

Tilburg

Groningen

Organisatie, Bestuur & Toezicht "Het levensgeluk van onze bewoners staat centraal."

Organisatie, Bestuur & Toezicht

Wij werken volgens de Zorgbrede Governance code. Goed bestuur en toezicht zijn belangrijke voorwaarden voor goede zorg. Wie zijn er binnen de organisatie Leyhoeve Zorg B.V. verantwoordelijk voor het uitvoeren van deze functies? Hoe kunt u deze personen bereiken? En wat zijn de algemene organisatiegegevens van Leyhoeve Zorg B.V.? Hieronder treft u al deze gegevens overzichtelijk bij elkaar.

Bestuur
Gré Wiskerke-Hulshof, Directeur/Bestuurder Leyhoeve Zorg B.V.
E-mail: gre.wiskerke@leyhoeve.nl

Leden Raad van Toezicht
Hans de Goeij, Voorzitter
Roelof Jonkers
Andreas Reigersman
Anke Visser, Stagiaire

De RvT van Leyhoeve Zorg B.V. wil graag bijdragen aan het opleiden van jonge toekomstige vrouwelijke toezichthouders. Daarom is per 14 juni 2021 mevrouw Anke Visser voor de periode van een jaar benoemd als stagiaire van de RvT. Mevrouw Visser is beginnend toezichthouder bij zorgorganisaties. Zij is aanwezig bij zoveel mogelijk bijeenkomsten, maar heeft geen stemrecht/beslissingsbevoegdheid.
Desgewenst kunt u inlichtingen inwinnen bij mevrouw Gré Wiskerke-Hulshof, directeur/bestuurder Leyhoeve Zorg B.V. Dit kunt u doen door een e-mail te sturen aan het bestuurssecretariaat via irene.vandooren@leyhoeve.nl.

Contact met de Raad van Toezicht? rvt@leyhoeve.nl

Algemene organisatiegegevens Leyhoeve Zorg B.V.
KVK-nummer: 63484900
Vestigingsnummer: 32396511
Adres: Schijfstraat 27, 5061 KA Oisterwijk
Telefoon: 013-207 00 80