Locaties
Type zoekterm(en) en druk op enter

Onze locaties

Tilburg

Groningen

Beleid & Kwaliteit Kwaliteitsvenster

Samen besturen en toezichthouden

De Raad van Bestuur bestuurt de zorgorganisatie gericht op haar maatschappelijke doelstelling. De Raad van Toezicht houdt toezicht vanuit de maatschappelijke doelstelling van de zorgorganisatie. Wilt u weten wie deze functies namens De Leyhoeve vertegenwoordigen of bent u of zoek naar organisatie- en/of contactgegevens van Leyhoeve Zorg B.V. dan wel van de Raad van Toezicht?

Wij werken volgens de Zorgbrede Governance code. Goed bestuur en toezicht zijn belangrijke voorwaarden voor goede zorg. Wie zijn er binnen de organisatie Leyhoeve Zorg B.V. verantwoordelijk voor het uitvoeren van deze functies? Hoe kunt u deze personen bereiken? En wat zijn de algemene organisatiegegevens van Leyhoeve Zorg B.V.? Hieronder treft u al deze gegevens overzichtelijk bij elkaar.

Pijlers

Ambitie en visie

Onze missie, ambitie en visie is de bril waarmee we onze omgeving betekenis geven en ons gezamenlijk handelen op afstemmen.

Organisatie, bestuur & toezicht

Hoe is onze organisatie opgebouwd en wie houden er toezicht?

Governance Code Zorg

Goed bestuur en toezicht zijn belangrijke voorwaarden voor goede zorg. Met de Governancecode Zorg volgen we zeven principes die breed gedragen zijn in de hele sector.