Locaties
Type zoekterm(en) en druk op enter

Onze locaties

Tilburg

Groningen

Beleid & Kwaliteit Kwaliteitsvenster

Kwaliteitsvenster

Op deze pagina vindt u alles over ons beleid en borging van kwaliteit met betrekking tot Leyhoeve Zorg. Dit betreffen niet alleen de plannen die wij zelf hebben geschreven, maar ook stukken van de cliëntenraad, samenwerkingsverbanden, en rapportages van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

Daarnaast vertellen wij meer over onze rol in Radicale Vernieuwing Verpleeghuiszorg en de inspiratiebijeenkomsten die u kunt bijwonen.

 

Samen veilig zorgen voor bewoners

Hier vindt u informatie rondom kwaliteit & beleid, zorgtechnologie, onze vertrouwenspersoon, de cliëntondersteuning en de IGJ terug.

Samen zorgen voor collega’s

Hier vindt u meer informatie over ons personeel en capaciteit, leren en ontwikkelen, medewerkerstevredenheid en de klokkenluidersregeling.

Samen Zeggenschap

Hier vindt u meer informatie over onze cliëntenraad Tilburg, cliëntenraad Groningen en de ondernemingsraad.

Samen zorgen voor de toekomst

Hier vindt u meer informatie over ons lidmaatschap binnen de beweging Radicale Vernieuwing, over onze meerjarenstrategie en LeyhoeveLeert bijeenkomsten. Daarnaast kunt u publicaties bekijken en meer lezen over duurzaamheid en samenwerking in de regio’s.

Samen besturen en toezichthouden

Hier vertellen we u meer over onze ambitie, besturingsfilosofie, visie op toezicht en kunt u diverse jaarverslagen downloaden/bekijken.

Samen verbeteren

HIer vindt u meer informatie over de mogelijkheden om een compliment of klacht in te dienen en leggen we u uit wat ZorgkaartNederland inhoudt.