Locaties
Type zoekterm(en) en druk op enter

Onze locaties

Tilburg

Groningen

Beleid & Kwaliteit Kwaliteitsvenster

Samen zorgen voor collega’s

Onze collega’s daarachter zijn de drijvende krachten. Het werkgeluk van onze collega’s staat op de eerste plaats. We vinden het heel belangrijk dat collega’s met plezier naar hun werk komen en werk én privé in balans is. We geven daarmee ruimte aan onze medewerkers om te groeien.

Pijlers

Medewerkerstevredenheid

Onze collega’s zijn onze drijvende krachten. Het werkgeluk en tevredenheid van onze collega’s staat op de eerste plaats. We vinden het heel belangrijk dat collega’s met plezier naar hun werk komen en werk én privé in balans is.

Personeel en capaciteit

Een overzicht van ons personeel en capaciteit

Alles over leren en ontwikkelen

Op beide locaties stimuleren we het anders werken door een lerend werkklimaat.

Samen het Potentieel Pakken

Contractuitbreiding helpt de personeelstekorten terugdringen én is gunstig voor de financiële zelfredzaamheid van werknemers. Bij De Leyhoeve hebben we aandacht besteed en dit via dialoogsessies en roostersessies met collega's opnieuw vormgegeven.

Klokkenluidersregeling

Onze klokkenluidersregeling.