Locaties
Type zoekterm(en) en druk op enter

Onze locaties

Tilburg

Groningen

Beleid & Kwaliteit Kwaliteitsvenster

Samen zorgen voor de toekomst

Door samen te werken met verschillende zorgorganisaties kunnen we van elkaar leren en ervaringen delen. Zo kunnen we onze zorg blijven verbeteren en werken aan vitaliteit en een toekomstbestendige bedrijfsvoering.

Onze meerjarenstrategie is de ‘leydraad’ waarin we als organisatie uitvoering gaan geven aan vier hoofdthema’s, namelijk: samen actief zijn, samen blijven vernieuwen, samen leren en ontwikkelen en samen toekomstbestendig. De meerjarenstrategie is de ‘leydraad’ waarin we als organisatie uitvoering gaan geven aan deze pijlers.

Pijlers

Meerjarenstrategie 2023-2026

De meerjarenstrategie is de ‘leydraad’ waarin we als organisatie uitvoering gaan geven vier hoofdthema’s, namelijk: samen actief zijn, samen blijven vernieuwen, samen leren en ontwikkelen en samen toekomstbestendig.

Radicale Vernieuwing

Wat doen we met elkaar in de samenleving om zorg te leveren waarin niet de regels, maar relaties voorop staan?

Regionale samenwerking

Hier vindt u meer informatie over de samenwerking met andere zorgorganisaties, zorgkantoren, opleidingsinstituten en andere stakeholders om anders werken in de zorg mogelijk te maken.

Groninger Kracht

Wij zijn één van de deelnemende organisaties van Groninger Kracht: de regiovisie op het leven van ouderen in de gemeenschap in 2030. In het convenant delen de organisaties hun visie op de Groningse ouderenzorg. Zo lang mogelijk vitaal en zelfstandig ouder worden in je eigen omgeving staat centraal.

Rijnlands organiseren

Wij werken vanuit de principes vanuit het Rijnlands gedachtengoed. Dienend, faciliterend leiderschap is de leiderschapsstijl die wij hanteren.

LeyhoeveLeert

Samen leren en met elkaar in gesprek kunnen gaan over actuele thema's.

Duurzaamheid

Duurzaam wonen bij De Leyhoeve.