Locaties
Type zoekterm(en) en druk op enter

Onze locaties

Tilburg

Groningen

Beleid & Kwaliteit Kwaliteitsvenster

Samen Zeggenschap

Bij De Leyhoeve werken we met Samen Zeggenschap waarin werken vanuit de relatie het uitgangspunt is. “Samen doen”, waarbij iedereen vanuit het eigen perspectief een bijdrage levert aan de ontwikkelingen. Dat draagt bij aan het versterken van collectieve zeggenschap van bewoners en van medewerkers onderling.

Beide locaties hebben een eigen cliëntenraad en Leyhoeve breed hebben we ook een ondernemingsraad. Zowel de cliëntenraad als de ondernemingsraad adviseren en denken mee over kwaliteit van leven en zorg.

Pijlers

Ondernemingsraad

De ondernemingsraad (OR) komt op voor de belangen van het personeel van de Leyhoeve Zorg BV.

Cliëntenraad Tilburg

Bewoners, collega's, mantelzorgers en vrijwilligers denken met ons mee.

Cliëntenraad Groningen

Bewoners, collega's, mantelzorgers en vrijwilligers denken met ons mee.