Locaties
Type zoekterm(en) en druk op enter

Onze locaties

Tilburg

Groningen

Beleid & Kwaliteit Kwaliteitsvenster

Samen veilig zorgen voor bewoners

Binnen De Leyhoeve wordt zorg op maat geleverd. Liefdevolle zorg die onze medewerkers vanuit hun hart geven. De Leyhoeve geeft ruimte aan haar medewerkers om zo de zorg te mogen verlenen.

Maar hoe kunnen wij deze ambitie realiseren? Hoe werken we hierin samen met bijvoorbeeld mantelzorgers en vrijwilligers? En hoe zorgen we voor de juiste bezetting en wat verwachten we van onze medewerkers?

Pijlers

Kwaliteit

Hoe werken wij aan kwaliteit? Waar staan we voor? Wat is onze visie? Hoe wordt onze zorg gewaardeerd? En waar moeten we nog aan werken? U vindt hier de kwaliteitsplannen van de afgelopen jaren.

Persoonsgerichte zorg en ondersteuning, wonen & welzijn

Leyhoeve Zorg is bijzonder blij met en trots op de mooie, liefdevolle manier waarop we persoonsgerichte zorg leveren.

Langer Actief Thuis

Langer Actief Thuis: het programma waarmee we kunnen inspringen op het moment dat iemand zijn zelfredzaamheid dreigt te verliezen.

Dagbeleving

Een prettige dagbeleving kan bijdragen aan een gevoel van ‘erbij horen’ en van betekenis zijn. Het geeft tegelijkertijd structuur aan de dag en stimuleert het sociaal contact en prikkelt nieuwsgierigheid.

Tante Co

Tante Co is een laagdrempelig interactief instrument waarmee we op onze locaties leren wat er speelt onder onze bewoners.

Mantelzorgbeleid

Over ons mantelzorgbeleid.

Vrijwilligersbeleid

Over ons vrijwilligersbeleid.

Zorgtechnologie

Welke middelen zetten we in op het gebied van zorgtechnologie en digitaal werken?

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) houdt toezicht op de kwaliteit, veiligheid en toegankelijkheid van de zorg.

Vertrouwenspersoon

Woonlandschap De Leyhoeve heeft op beide locaties een cliëntvertrouwenspersoon. Zij bieden ondersteuning en denken met mee hoe vragen bespreekbaar gemaakt kunnen worden.

Algemene module en bijzondere modules zorgovereenkomst

Algemene Voorwaarden en bijzondere modules zorgovereenkomst.

Huisregels

Onze huisregels.

Onafhankelijke cliëntenondersteuning

Wie kan u helpen met informatie, advies en ondersteuning bij zorg?