Locaties
Type zoekterm(en) en druk op enter

Onze locaties

Tilburg

Groningen

Mantelzorgbeleid

Het Van Dale woordenboek geeft de volgende de definitie van mantelzorg: ‘zorg gegeven door gezinsleden, buren of vrienden.’

Mantelzorg is de laatste jaren veel in het nieuws. Vaak belicht vanuit het perspectief van overbelasting (meer druk op werkende mantelzorg) en tekort aan mantelzorg door de toenemende vergrijzing. Ook binnen Woonlandschap De Leyhoeve spelen “mantelzorgers” een belangrijke rol in het leven en bij de verzorging en begeleiding van onze bewoners.

Mantelzorg wordt veelal ingevuld door partners, ouders of volwassen kinderen, maar kunnen ook familieleden, buren en vrienden zijn. Leyhoeve Zorg vindt mantelzorg en familieparticipatie belangrijke thema’s. We besteden veel aandacht aan het mee blijven doen door familie, buren en vrienden. Ze blijven een onderdeel van het leven van de bewoner. Door veel gesprekken met betrokkenen te voeren is er een mooi samenspel ontstaan waarin ervaringen van de mantelzorger en de deskundigheid van de zorgprofessional optimaal worden benut. De wensen en behoeften van de bewoner vormen de basis van de zorg waarbij kwaliteit en een open communicatie heel belangrijk zijn. Binnen Leyhoeve Zorg hebben we een aantal pijlers die als uitgangspunt dienen voor ons zogenoemde mantelzorgbeleid:

  • Deskundigheid
  • Erkenning van waarde van mantelzorgers
  • Kwaliteit en tevredenheid
  • Ontwikkeling mantelzorgondersteuning
Ons mantelzorgbeleid