Locaties
Type zoekterm(en) en druk op enter

Onze locaties

Tilburg

Groningen

Klachten en complimenten Samen verbeteren

Complimenten/klachten

Bij Woonlandschap de Leyhoeve voeren we onze zorg- en dienstverlening zo zorgvuldig mogelijk uit. Daarbij kan het gebeuren dat u ergens heel erg of juist niet tevreden over bent. Als dat gebeurt, dan stellen we het zeer op prijs als u dat met ons bespreekt. Want alleen als u ons vertelt wat er anders of beter kan of juist wat u waardeert, zijn wij in staat onze zorg- en dienstverlening echt te verbeteren. U kunt op verschillende manieren uw klacht of compliment kenbaar maken en u bent vrij om te kiezen wat het beste bij u past. Uw mantelzorger of familielid mag ook namens u een klacht indienen of compliment kenbaar maken.

Heeft u een compliment?

Als u ergens tevreden over bent, horen we dat natuurlijk graag. Bijvoorbeeld over het contact met een medewerker of over de kwaliteit van de zorg of dienstverlening die u ontvangt. Ook als u ideeën hebt voor verbetering van de zorg of service, laat het ons dan weten. De waardering die wij ontvangen van cliënten of familieleden is voor ons een extra stimulans om te blijven werken aan uw tevredenheid.

Verras ons met een compliment, idee of suggestie! Delen kan op www.zorgkaartnederland.nl. Er is bij de receptie ook een flyer verkrijgbaar waarop staat vermeld hoe het delen van uw ervaring op deze website in zijn werk gaat.

Heeft u een klacht?

Praten kan zeer verhelderend zijn
Praten over de ‘als moeilijk ervaren situatie’ kan soms al zeer verhelderend zijn. Wacht daar vooral niet te lang mee. Wanneer in een vroeg stadium een oplossing wordt gevonden voorkomt dat veel onbehagen. Misverstanden kunnen worden opgelost en onbegrip kan worden weggenomen. Ook kunnen er verbeterprocessen in gang worden gezet.
U kunt de persoon over wie u niet tevreden bent, zelf op zijn/haar gedrag aanspreken en samen tot een oplossing komen. U kunt uw klacht ook bespreken met uw buddy of direct leidinggevende van de betrokken medewerker over wie u niet tevreden bent. Soms is dat al genoeg. Wanneer u dit lastig vindt, kunt u wellicht anderen vragen bij het gesprek aanwezig te zijn.

Als een gesprek niet werkt
Zijn er redenen waarom u het gesprek niet wilt aangaan, dan bestaat ook de mogelijkheid om uw klacht per e-mail kenbaar te maken via klachten@leyhoeve.nl.

Onafhankelijke klachtenfunctionaris
Komt u er samen niet uit? Of wilt u meer ondersteuning bij het oplossen van uw klacht? Dan kunt u uw klacht kenbaar maken bij de onafhankelijke klachtenfunctionaris Quasir. Zij kan u op verschillende manieren ondersteunen en adviseren over de interne en externe klachtenprocedure.
De onafhankelijke klachtenfunctionaris behandelt uw klachten vertrouwelijk en altijd in samenspraak met u. Zo kunt u samen de klacht formuleren en afspreken hoe de klacht verder wordt behandeld. Bovendien worden alle klachten anoniem geregistreerd, zodat wij hiermee onze zorg- en dienstverlening kunnen verbeteren of aanpassen. U kunt contact opnemen met Quasir via telefoonnummer 06 48 44 55 38 of per e-mail via bemiddeling@quasir.nl.

Cliëntenvertrouwenspersoon
U kunt voor klachten die betrekking hebben op onvrijwillige zorg en zaken die hiermee te maken hebben ook terecht bij de cliëntenvertrouwenspersoon.

Geschillencommissie
Lukt het niet een klacht naar tevredenheid op te lossen, dan kunt u deze in laatste instantie ook nog voorleggen aan de (landelijke) geschillencommissie. Dit conform de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Gezondheidszorg (Wkkgz). De geschillencommissie is onpartijdig en bestaat uit een onafhankelijk voorzitter en tenminste twee andere leden. De geschillencommissie onderzoekt uw klacht en doet een uitspraak over de gegrondheid van uw klacht. De klachtencommissie kan ook een bindend advies uitspreken. U kunt contact met de geschillencommissie opnemen via telefoonnummer 0561 618 711 of per e-mail via info@zorggeschil.nl

Delen:
Laatst bijgewerkt: 28 juni 2023

Contact opnemen

Deel uw compliment of klachten op de manier die bij u past.