Locaties
Type zoekterm(en) en druk op enter

Onze locaties

Tilburg

Groningen

Ondernemingsraad Leyhoeve Zorg B.V.

Ondernemingsraad

De ondernemingsraad (OR) komt op voor de belangen van het personeel van de Leyhoeve Zorg BV. De OR denkt mee over bedrijfseconomische en sociale onderwerpen waar door advisering of instemming de OR een invloed heeft op bedrijfsvoering. Zo kan deze raad een bijdrage leveren aan het goed functioneren van het bedrijf.

Taken ondernemingsraad (OR)

Als OR van Leyhoeve Zorg BV. overleggen we over thema’s die over het ondernemingsbeleid en personeelsbelangen gaan.

De speerpunten van de OR in 2023 zijn:

 • Functiehuis
 • CAO
 • Bezetting – roosters & ziekteverzuim
 • Rookbeleid

Als OR komen we regelmatig samen met de Raad van Bestuur en twee keer per jaar met de Raad van Toezicht. Hiernaast vergaderen we als OR maandelijks en gaan we twee per jaar op training.

De Ondernemingsraad van Leyhoeve Zorg B.V. bestaat momenteel uit:

 • Mw. Susanne Wes, Voorzitter
 • Mw. Sandy van de Vrande, Vicevoorzitter
 • Mw. Jonne Suiker, Secretaris
 • Mw. Monique Brocken, lid
 • Mw. Marleen van de Boom, lid
 • Mw. Michelle de Vries, lid
 • Dhr. Henk Jan Schutte, lid

Regionale samenwerking OR

Beide locaties van De Leyhoeve maken deel uit van een lerend netwerk. Binnen het lerend netwerk van locatie Tilburg zijn de ondernemingsraden met elkaar in verbinding gebracht, Binnen en tussen de zorgorganisaties wordt informatie met elkaar gedeeld en wordt van elkaar geleerd. We wisselen regelmatig informatie met elkaar uit en komen  jaarlijks bijeen om van elkaar te leren. Het gaat hierbij zowel om de inhoudelijke thema’s van de OR, als ook hoe de OR binnen de organisatie is opgezet.

Delen:
Laatst bijgewerkt: 6 september 2023

Contact opnemen

Wilt u in contact komen met onze Ondernemingsraad, stuur ons dan een e-mail.