Locaties
Type zoekterm(en) en druk op enter

Onze locaties

Tilburg

Groningen

Samen Zeggenschap

Cliëntenraad Groningen

De Cliëntenraad (CR) Groningen komt op voor de gemeenschappelijke belangen van alle bewoners in Woonlandschap de Leyhoeve Groningen. Het bestaan en de (medezeggenschap)rechten van de cliëntenraad is vastgelegd in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ). Via de cliëntenraad kunnen de bewoners van De Leyhoeve invloed uitoefenen op het beleid van de instelling. Het bestuur van De Leyhoeve moet bij het nemen van beslissingen rekening houden met het advies van de cliëntenraad.

Cliëntenraad Leyhoeve Zorg BV Groningen:

  • Dhr Martin Menger, voorzitter
  • Dhr. Arjen Meinders, secretaris
  • Dhr Geert Eerelman, lid
  • Mw Hanselmann, lid
  • Mw. Griet Kenters, lid

Ook lid worden?

Wij zoeken altijd enthousiaste leden voor onze cliëntenraad, uw stem is belangrijk! Heeft u een warm hart voor de ouderenzorg en wilt u meer mogelijk maken voor de bewoners van De Leyhoeve? Houdt u van meedenken en zet u zich graag in voor de belangen van onze bewoners? Dan zijn we op zoek naar u! Word ook lid en praat mee. Meld u aan via: clientenraad.groningen@leyhoeve.nl.

Algemeen

Bewoners hebben het recht mee te praten over het beleid van de instelling waar zij zorg van ontvangen, zoals de werknemers van een instelling dat mogen middels een ondernemingsraad (OR). De Raad van Toezicht (RvT) moet ervoor zorgen dat het Bestuur, de OR en de CR alle drie in staat zijn om hun taak uit te oefenen. Bij de invoering van de WMCZ heeft de wetgever bepaald dat een onafhankelijke partij -de cliëntenraad- ook zijn visie moet geven op hoe de publieke middelen door een zorginstelling worden besteed. Daarom heeft de cliëntenraad adviesrecht over de begroting en de jaarrekening. Daarnaast heeft de cliëntenraad ook adviesrecht bij een belangrijke reorganisatie van de zorginstelling, bij benoemingen van leidinggevenden van de zorginstelling en kan de cliëntenraad zelf een kandidaat aandragen voor de Raad van Toezicht.

Delen:
Laatst bijgewerkt: 9 april 2024

Contact opnemen

Wilt u meer weten of lid worden, stuur ons dan een e-mail. Wij beantwoorden graag al uw vragen.