Locaties
Type zoekterm(en) en druk op enter

Onze locaties

Tilburg

Groningen

Cliëntenraad Tilburg Adviseren en meedenken over kwaliteit van leven en zorg

Cliëntenraad Tilburg

De cliëntenraad (CR) Tilburg komt op voor de gemeenschappelijke belangen van alle bewoners in Woonlandschap de Leyhoeve Tilburg die zorg van Leyhoeve Zorg b.v. ontvangen. Het bestaan en de (medezeggenschap)rechten van de cliëntenraad is vastgelegd in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ). Via de cliëntenraad kunnen de bewoners van De Leyhoeve invloed uitoefenen op het beleid van Leyhoeve Zorg. Het bestuur Leyhoeve Zorg moet bij het nemen van beslissingen rekening houden met het advies van de cliëntenraad.

Ons woonlandschap in Tilburg heeft dit jaar een cliëntenraad met een volledige nieuwe samenstelling. De cliëntenraad heeft eerst een inwerktraject gevolgd op het gebied van de regelgeving rondom cliëntenraden, door middel van een scholing bij het LOC. Daarnaast heeft de cliëntenraad zich nader georiënteerd op het woonlandschap, haar bewoners en medewerkers. Onder andere door deel te nemen aan de beleidsdag (een regelmatig terugkerend overleg met bestuurder en staffuncties binnen de zorg) en het lente-overleg met het VGZ.

Cliëntenraad Leyhoeve Zorg BV Tilburg:

 • Dhr. Theo van Campen, voorzitter
 • Mw. MarieJose Weyden. secretaris
 • Mw. Mieke Arnoldus, lid
 • Mw. Ans Beerens, lid
 • Mw. Angelique van Hest, lid

Vacature

Wij zoeken nog gemotiveerde en enthousiaste leden voor de cliëntenraad die direct betrokken zijn bij de zorg- en/of dienstverlening binnen De Leyhoeve. Dit kunnen bewoners zijn maar ook mantelzorgers. Uw stem is heel belangrijk!

Heeft u een warm hart voor de ouderenzorg en wilt u meer mogelijk maken voor de bewoners van De Leyhoeve? Houdt u van meedenken en zet u zich graag in voor de belangen van onze bewoners? Dan zijn we op zoek naar u! Word ook lid en praat mee. Meld u aan via: cliëntenraad.tilburg@leyhoeve.nl.

Algemeen

Bewoners hebben het recht mee te praten over het beleid van de instelling waar zij zorg van ontvangen, zoals de werknemers van een instelling dat mogen middels een ondernemingsraad (OR). De Raad van Toezicht (RvT) moet ervoor zorgen dat het Bestuur, de OR en de CR alle drie in staat zijn om hun taak uit te oefenen. Bij de invoering van de WMCZ heeft de wetgever bepaald dat een onafhankelijke partij -de cliëntenraad- ook zijn visie moet geven op hoe de publieke middelen door een zorginstelling worden besteed. Daarom heeft de cliëntenraad adviesrecht over de begroting en de jaarrekening.

Daarnaast heeft de cliëntenraad ook adviesrecht bij een belangrijke reorganisatie van de zorginstelling, bij benoemingen van leidinggevenden van de zorginstelling en kan de cliëntenraad zelf een kandidaat aandragen voor de Raad van Toezicht. Naast de wettelijk vastgelegde onderwerpen is de cliëntenraad voor de bestuurder een belangrijke gesprekspartner om er samen voor te zorgen dat bewoners bij De Leyhoeve aangenaam oud kunnen worden.

Vergaderingen

Naast dat de cliëntenraad gevraagd en ongevraagd advies geeft aan de bestuurder over alle mogelijke lopende en jaarlijks terugkerende zaken is het doel dit te doen in het belang van alle bewoners die zorg ontvangen van De Leyhoeve. Om goed uitvoering te geven aan ons doel is contact met bewoners en hun naaste(n) en/of mantelzorger nodig. Dit zullen zij o.a. gaan doen op de volgende wijze:

 • Leden van de cliëntenraad zullen aanwezig zijn bij de huiskamerbijeenkomsten.
 • Het eerste half uur van onze vergaderingen reserveren wij voor bewoners, familie en mantelzorgers die met ons willen kennismaken of ons willen spreken.
 • Elke vergadering nodigen wij een medewerker uit tijdens ons overleg. Ook dit ter kennismaking en om met elkaar te delen waar men mee bezig is.

Vergaderingen cliëntenraad 2023

 • Woensdag 19 juli, 19:00 – 21:00 uur
 • Woensdag 27 september, 19:00 – 21:00 uur
 • Woensdag 22 november, 19:00 – 21:00 uur

Overleg cliëntenraad met bestuurder 2023

 • Woensdag 11 oktober, 10:00 – 11:30 uur
 • Donderdag 7 december, 14:00 – 15:30 uur
Delen:
Laatst bijgewerkt: 2 april 2024

Contact opnemen

Wilt u meer weten of lid worden, stuur ons dan een e-mail. Wij beantwoorden graag al uw vragen.