Locaties
Type zoekterm(en) en druk op enter

Onze locaties

Tilburg

Groningen

Beleid & Kwaliteit Kwaliteitsvenster

Kwaliteitsvenster

Op deze pagina vindt u alles over ons beleid en borging van kwaliteit met betrekking tot Leyhoeve Zorg. Dit betreffen niet alleen de plannen die wij zelf hebben geschreven, maar ook stukken van de cliëntenraad, samenwerkingsverbanden, en rapportages van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

Daarnaast vertellen wij meer over onze rol in Radicale Vernieuwing Verpleeghuiszorg en de inspiratiebijeenkomsten die u kunt bijwonen.

 

Samen veilig zorgen voor bewoners

Alles over ons kwaliteit & beleid

Samen zorgen voor collega’s

Alles over ons personeel en capaciteit

Samen Zeggenschap

Alles over onze cliëntenraden en de ondernemingsraad

Samen zorgen voor de toekomst

Alles over landelijke en regionale samenwerkingen en onze 2023-2026 meerjarenstrategie

Samen besturen en toezichthouden

Alles over onze ambitie, de organisatie, het bestuur en de visie op toezicht

Samen verbeteren

Alles over de mogelijkheden onze dienstverlening te verbeteren