Locaties

Onze locaties

Tilburg

Groningen

"Als iedereen zich aan de maatregelen houdt, hebben ze effect".

Actueel protocol in verband met coronavirus

17 / 06 / 2020

Wilt u een bezoek brengen aan Woonlandschap de Leyhoeve? Wees u er dan van bewust dat er ook kwetsbare ouderen in ons Woonlandschap wonen. Samen proberen we het coronavirus buiten de deur te houden.

Voor bezoek aan de bewoners van onze zorgvleugel dienen wij rekening te houden met de regelgeving die in de landelijke handreiking is opgenomen.

Hierbinnen willen wij zoveel mogelijk bewegingsvrijheid en eigen regie terugleggen bij de bewoners en tegelijkertijd de risico’s zo laag mogelijk houden.

Dit betekent dat op basis van behoeften en wensen én in overleg met de Cliënten- en Ondernemingsraad de mogelijkheden tot verruiming worden opgezocht en vastgesteld.
Hierbij nemen we uiteraard ook – ieder vanuit de eigen verantwoordelijkheid – de geldende maatregelen in acht, opdat we het risico op corona – waar we kunnen beïnvloeden – laag houden.

Op dit moment is de locatie coronavrij en bewegen we ons in een fasegewijze verruiming van de bezoekregeling conform de landelijk geldende handreiking.

Per woensdag 1 juli kunt u uw naaste weer onbeperkt bezoeken. U bent dus niet meer gebonden aan vaste bezoekers en vaste bezoektijden. Om voldoende afstand te kunnen bewaren, mogen er twee bezoekers tegelijkertijd in het appartement verblijven. Ook de horeca is weer open, conform de geldende regels van de horeca. Hiervoor is reserveren noodzakelijk.

Wenst u informatie over de afspraken op locatie? Neem dan voor de actuele informatie telefonisch contact op met de locatie en vraag naar één van de zorgcoaches.

Landelijke handreiking RIVM

 

Onze zorgprofessionals zijn goed geïnstrueerd en zijn alert op symptomen van het coronavirus. De Leyhoeve houdt de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten: wij volgen de richtlijnen van het RIVM en zijn voortdurend in contact met de landelijke en regionale instanties.

Wij wijzen iedereen op zijn of haar eigen verantwoordelijkheid. Volg nauwlettend de hygiëne-voorschriften van het RIVM:

  • Goed de handen wassen
  • Hoesten en niezen in de binnenkant van de elleboog
  • Papieren zakdoekjes gebruiken (en deze na gebruik direct weggooien)
  • Geen handen schudden. Houd minimaal 1,5 meter afstand.