Locaties
Type zoekterm(en) en druk op enter

Onze locaties

Tilburg

Groningen

Nieuws van De Leyhoeve "De toepassing van zorgtechnologie is een belangrijk hulpmiddel om op deze veranderingen in te kunnen inspelen."

Gezocht: Regionaal Projectleider Zorgtechnologie

14 / 06 / 2022

VACATURE

Regionaal Projectleider Zorgtechnologie Midden-Brabant
voor 24-32 uur per week voor een periode van een jaar

Met de komst van het kwaliteitskader voor de verpleeghuizen zijn middelen beschikbaar om de ouderenzorg toekomstbestendig te maken. Deze middelen zetten we duurzaam in op zowel behoud en instroom van medewerkers, cliënten in eigen regie, maar ook op het gebied van de zorg anders organiseren en anders werken met daarbij een brede toepassing van zorgtechnologie. We zijn op zoek naar een projectleider om de organisatie en implementatie van de vastgestelde ambities Zorgtechnologie te realiseren voor de VV&T organisaties gezamenlijk.

Wie zijn wij?
Een samenwerkingsverband van 11 VV&T zorgaanbieders[1] en zorgkantoor VGZ in de regio Midden-Brabant (www.samenrichtinggeven.nl). We zijn actief met diverse regionale projecten waaronder: digitale vaardigheden, slim incontinentiemateriaal, de medicijndispenser voor bewoners in de verpleeghuizen, effectief alarmeren (verpleegkundige oproepsystemen) en efficiënt/anders rapporteren. We inventariseren momenteel bij onze zorgaanbieders bij welke andere projecten zij willen aansluiten zodat nieuwe regionale projecten kunnen starten. We zijn als regio aangesloten bij het landelijk programma ‘Anders Werken in de Zorg’ (www.anderswerkenindezorg.nl).

Dan is dit iets voor jou!
Ons enthousiaste regioteam Zorgtechnologie onderstreept de noodzaak tot inzet van technologische hulpmiddelen. Immers de zorg verandert. Mensen worden steeds ouder, blijven langer zelfstandig wonen en krijgen andere (zorg)behoeftes. Tegelijkertijd zien we de zorgcapaciteit afnemen. De toepassing van zorgtechnologie is een belangrijk hulpmiddel om op deze veranderingen in te kunnen inspelen. En daar zetten we ons dagelijks voor in. Jij ook? In ons team zijn we gewend in tweetallen te werken aan onze regionale projecten. De standplaats is bij Thebe, Lage Witsiebaan 2a in Tilburg. Bij voorkeur werken we op de maandagen, dinsdagen en donderdagen.

Jouw werkdag
Geen enkele dag is hetzelfde omdat je werkzaamheden divers zijn:

 • Je coördineert en begeleidt (deel)projecten en initiatieven samen met de betrokkenen uit de verschillende VV&T-organisaties in Midden-Brabant.
 • Je draagt zorg voor de begroting en realisatie van jouw projecten.
 • Met oog voor maatwerk zorg je voor integratie en verbinding tussen nieuwe en bestaande initiatieven op het gebied van zorgtechnologie in de regio en regio-overstijgend.
 • Je denk mee en draagt bij aan lange termijn ontwikkeling van het technologiebeleid (i.s.m. West-Brabant) en het landelijk samenwerkingsverband ‘Anders Werken in de Zorg’.
 • Je faciliteert en initieert de uitvoering / inbedding van gewenste toepassingen van zorgtechnologie in de dagelijkse praktijk.
 • Je draagt bij aan de totstandkoming van regionale bijeenkomsten waarbij van elkaar leren mogelijk wordt gemaakt.
 • Je rapporteert aan de programmamanager Zorgtechnologie Midden-Brabant.

Over jou
Je hebt de volgende competenties:

 • HBO werk- en denkniveau.
 • Kennis van en ervaring met zorgtechnologie.
 • Ervaring met projectmatig werken in regionale netwerken / structuren.
 • Buiten bestaande kaders denken en werken.
 • Betrokken partijen verbinden en inspireren en tegenstellingen overbruggen.
 • Ervaring in projectmanagement.
 • Je kunt goed zelfstandig werken.

Je krijgt een dienstverband bij Thebe. De uren en dagen worden in gezamenlijk overleg op basis van beschikbaarheid en de behoeften vastgesteld.  Bij voorkeur werken we op de maandagen, dinsdagen en donderdagen. De standplaats is bij Thebe, Lage Witsiebaan 2a in Tilburg. Vanwege het regionale werken zul je op vele locaties zijn in de regio Midden-Brabant.

Spreekt dit jou aan? Solliciteer dan direct met je CV en motivatie.
Wil je meer weten over de vacature? Neem dan contact op met ons op:

In de periode van 13 juni tot 4 juli: Monique Cooijman, Programmamanager Regionaal ontwikkelbudget VV&T Midden- en West-Brabant, tel: 06 – 29057363

Vanaf 4 juli: Conny Heerdink, Programmamanager Zorgtechnologie Midden-Brabant, tel. 06-12001756.

[1] 1 Het samenwerkingsverband bestaat uit de volgende zorgaanbieders: Thebe, De Wever, Zorggroep Elde Maasduinen, Mijzo, Het Laar, Mariaoord, ’t Heem, Amaliazorg, Actiefzorg, De Leyhoeve en St. Franciscus.