Locaties
Type zoekterm(en) en druk op enter

Onze locaties

Tilburg

Groningen

Meerjarenstrategie 2023-2026 Samen meer mogelijk maken

Leyhoeve Zorg meerjarenstrategie 2023-2026 ‘Samen meer mogelijk maken’

26 / 05 / 2023

Met heel veel plezier en trots presenteren wij u onze meerjarenstrategie 2023-2026 ‘Samen meer mogelijk maken’. Tot stand gekomen door in gesprek te gaan met onder andere bewoners, familie, naasten, collega’s, collega’s uit de beweging Radicale vernieuwing zorg en samenwerkingspartners.

Bij Leyhoeve Zorg kun je veel van wat we doen goed vergelijken met een reis. Een reis waarbij we op weg zijn om ‘samen meer mogelijk te maken’. De meerjarenstrategie is ons kompas op deze reis. Vier hoofdthema’s staan centraal, ook wel onze pijlers genoemd: samen actief zijn, samen blijven vernieuwen, samen leren en ontwikkelen en samen toekomstbestendig. Op een begrijpelijke manier leggen we u onze strategie uit in ons “paspoort”. Ons paspoort is ons strategisch beleidsplan en ons houvast om de komende jaren een goede reisgenoot te blijven.

Om goed op reis te gaan hebben we ons voorbereid en eerst gekeken naar een goede fundering. Deze vormt de basis voor onze strategie. Alle elementen die van invloed zijn komen hier samen en zijn verankerd in deze fundering. Denk aan ontwikkelingen in de maatschappij rondom ouderenzorg maar ook ontwikkelingen waarop bovengenoemde pijlers gebaseerd zijn.

We hebben het paspoort gedrukt en onlangs verspreid onder collega’s en binnen het netwerk aan contacten en organisaties die betrokken zijn geweest bij de voorbereiding of een rol hebben gespeeld.

Het paspoort geeft ons een richting de komende jaren. We maken u hier graag deelgenoot van en nodigen u uit om samen met ons op reis te gaan naar 2026. Daarom is onze meerjarenstrategie ook digitaal te bekijken. Klik hier om het paspoort inclusief fundering te lezen.

We willen graag iedereen die betrokken is geweest bij de totstandkoming van onze meerjarenstrategie 2023-2026 hartelijk danken en wensen alle reisgenoten heel veel plezier en succes met de uitvoering! Want, samen met elkaar en voor elkaar zorgen, is samen meer mogelijk maken!