Locaties
Type zoekterm(en) en druk op enter

Onze locaties

Tilburg

Groningen

Nieuws Regiovisie Groninger Kracht

Zestien Groninger zorgorganisaties werken samen aan zo lang mogelijk zelfstandig en vitaal ouder worden in de eigen omgeving

16 / 02 / 2023

Woensdag 15 februari hebben zestien Groninger ouderenzorgorganisaties het convenant ‘Groninger Kracht’ getekend, de regiovisie op het leven van ouderen in de gemeenschap in 2030. In het convenant delen de organisaties hun visie op de Groningse ouderenzorg. De ambitie is om zo lang mogelijk vitaal en zelfstandig ouder te worden in je eigen omgeving, waar je actief deelneemt aan de gemeenschap en je je van betekenis voelt, ook als je afhankelijk wordt van ondersteuning of zorg.

De ouderenzorgorganisaties werken al lang met elkaar samen. De laatste jaren gebeurt dat steeds intensiever, ook omdat de vraagstukken groter worden. De groei van het aantal ouderen met een zorgvraag en de krimpende arbeidsmarkt brengen grote vragen met zich mee: Hoe is goede en betaalbare zorg toegankelijk te houden voor alle ouderen in Groningen, waarbij hun kwaliteit van leven wordt ondersteund?

De zorgaanbieders willen eraan bijdragen dat zorg voor iedereen beschikbaar blijft. Het vertrekpunt voor de regiovisie is: Groninger Kracht oftewel ‘veur mekoar en mit mekoar’. In Groningen zorgen we voor elkaar en kijken we naar elkaar om en vinden we samen oplossingen voor de vraagstukken waar we voor staan. Daarbij gaan wij uit van de kracht en mogelijkheden van de inwoners van Groningen, delen we als zorgprofessionals onze expertise en werken we samen met inwoners van de wijken en dorpen, gemeenten, woningcorporaties, welzijnsorganisaties, huisartsen en ziekenhuizen om de juiste zorg op de juiste plaats te bieden en waar mogelijk benutten we de mogelijkheden van de technologie.

De zorgorganisaties nodigen alle organisaties, zorgzame initiatieven en medewerkers uit de provincie Groningen zich aan te sluiten bij deze beweging. Binnenkort zal een podcastserie verschijnen over Groninger Kracht, het leven van ouderen in de gemeenschap in 2030.

Visiedocument Groninger Kracht

 

Het convenant ‘Groninger Kracht’ is ondertekend door:

 • Zorggroep Meander
 • De Hoven
 • Dignis
 • Leyhoeve Zorg BV
 • NNCZ
 • Noorderzorg
 • Stichting Vredewold
 • Stichting Zorgcentrum De Blanckenborg
 • TSN Verzorging en Verpleging
 • Westerholm
 • Woonzorgcentrum Het Hooge Heem
 • ZINN
 • Zonnehuisgroep Noord
 • Zorggroep Groningen
 • Zorggroep Oosterlengte en
 • BCM Ouderenzorg

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Roeli Mossel, bestuurder NNCZ via 06-5171 8359 of roeli.mossel@nncz.nl.
Foto van de ondertekening is gemaakt door Windy Koolwijk.