Locaties
Type zoekterm(en) en druk op enter

Onze locaties

Tilburg

Groningen

Campagne moet cliëntondersteuning zichtbaarder maken

19 / 02 / 2020

Om de bekendheid van cliëntondersteuners in Nederland te vergroten, start vanaf 20 januari de Co-campagne. Co staat voor Cliëntondersteuning. De campagne is een initiatief van zorgkantoren, organisaties voor cliëntondersteuning en gemeenten, gefinancierd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Een cliëntondersteuner is een persoonlijke gids in de zorg
Een cliëntondersteuner helpt cliënten en hun naasten door goed te luisteren, mee te denken over de zorgbehoefte en hen de weg te wijzen naar de best passende zorg. Cliëntondersteuners verlenen zelf geen zorg. Ze hebben kennis van de betreffende wet- en regelgeving en zijn op de hoogte van het zorgaanbod in de regio. Een cliëntondersteuner staat los van zorgaanbieders.

Cliëntondersteuning in de Wlz
Cliënten met een Wlz-indicatie hebben recht op cliëntondersteuning (zonder kosten) via hun zorgkantoor of één van de geconctracteerde organisaties voor clientondersteuning, maar dat is vaak niet bekend.

Cliëntondersteuning in de Wmo
Cliënten zonder Wlz-indicatie kunnen voor clientondersteuning terecht bij hun gemeente. Een cliëntondersteuner via de gemeente helpt hen om bijvoorbeeld zo lang mogelijk zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen. Of helpt hen om gewoon mee te kunnen blijven doen in de samenleving. Via de gemeente kunnen mensen ook ondersteuning krijgen bij het invullen van een aanvraag voor een Wlz-indicatie.

Meer informatie voor uw cliënten
U kunt uw cliënten en hun naasten nu eenvoudig laten weten hoe zij in contact kunnen komen met een cliëntondersteuner. Zo kunt u ze doorverwijzen naar de website van het zorgkantoor menziszorgkantoor.onafhankelijke-clientondersteuning

Informatie over de campagne is te vinden op www.clientondersteuning.co.nl. Daar vinden ze naast informatie over cliëntondersteuning in de Wlz en Wmo, persoonlijke verhalen van anderen en zien ze welke cliëntondersteuners in de buurt actief zijn.

Meer informatie voor professionals
Ga voor meer informatie over wat cliëntondersteuning voor u, uw cliënten en hun naasten kan betekenen en over de campagne naar www.cliëntondersteuning.co.nl/professionals. U kunt daar ook (zonder kosten) materialen zoals een folder bestellen om aan uw cliënten en hun naasten uit te delen.