Locaties
Type zoekterm(en) en druk op enter

Onze locaties

Tilburg

Groningen

Persbericht ZorgthuisNL

De zorg kan niet in de wachtstand

12 / 07 / 2023

De gezondheidszorg in Nederland dreigt vast te lopen vanwege een toenemend tekort aan zorgprofessionals en een groeiende vraag naar zorg. De schaarste aan zorg is al iedere dag voelbaar bij burgers, cliënten en zorgmedewerkers.

Om de zorg in Nederland goed, toegankelijk en betaalbaar te houden voor iedereen, heeft het ministerie van VWS met partijen uit het veld, waaronder Zorgthuisnl, de noodzakelijke afspraken gemaakt om het dreigende zorginfarct tegen te gaan. Afspraken die zijn vastgelegd in akkoorden als IZA en WOZO en gaan over meer samenwerking, inzet op preventie en het realiseren van een toekomstbestendige ouderenzorg.

Daarnaast hebben binnen de VVT-sector, werkgeversorganisaties en vakbonden recent een onderhandelingsakkoord met elkaar afgesloten over substantiële, noodzakelijke loonsverhogingen voor zorgmedewerkers. Zonder zorgmedewerkers immers geen zorg. Voor het dekken van de kosten als gevolg van loonstijgingen zijn zorgaanbieders afhankelijk van financiers zoals gemeenten, zorgverzekeraars en zorgkantoren.

Gezien de urgentie doet Zorgthuisnl de dringende oproep aan Den Haag om ook in de periode dat er een demissionair kabinet is, prioriteit te geven aan de (ouderen)zorg. De zorg kan niet in de wachtstand.

Voor vragen naar aanleiding van dit persbericht kunt u contact opnemen met Zorgthuisnl: 088-46 00 300 en vragen naar Emily Dopper of Jolien in ’t Veld.