Locaties
Type zoekterm(en) en druk op enter

Onze locaties

Tilburg

Groningen

Transparant en actueel Kwaliteitsvenster

Kwaliteitsjaarverslag 2022: nu te bekijken in nieuw kwaliteitsvenster

02 / 07 / 2023

Het afgelopen jaar is weer veel gebeurd, een mooi moment om terug te blikken. Welke beelden en herinneringen blijven ons bij van 2022? Dat kunt u vanaf nu teruglezen in ons nieuwe kwaliteitsvenster op de website. Binnen dit kwaliteitsvenster vindt u alles over ons beleid en borging van kwaliteit met betrekking tot Leyhoeve Zorg. Dit betreffen niet alleen onze plannen, maar ook informatie van de cliëntenraden, samenwerkingsverbanden, governance, rapportages en actuele thema’s.

Het jaar 2022 was het jaar waarin we de Covid-19 pandemie steeds meer achter ons hebben kunnen laten en we als samenleving weer vooruit konden kijken naar de toekomst. En een jaar waarin we weer onze uiterste best hebben gedaan om onze ambitie ten uitvoer te brengen. Dit doen we niet alleen, we werken samen met collega’s, vrijwilligers, familie en mantelzorgers, bewoners, cliëntenraden, ondernemingsraad, raad van toezicht en de aandeelhouder. En ook met externe partners op het gebied van wonen, welzijn, zorg en onderwijs in de regio Midden-Brabant en Groningen, de zorgkantoren Menzis en VGZ werken we vanuit een gezamenlijke regiovisie samen. Vanuit onze mensgerichte benadering waarin de relatie en dialoog centraal staan zijn we nog steeds met veel plezier actief deelnemer aan de landelijke beweging Radicale Vernieuwing Zorg (RVV).

Het jaar 2022 heeft in het teken gestaan van het afronden van onze meerjarenstrategie 2023- 2026 “Samen meer mogelijk maken”. We hebben vier pijlers opgesteld waarin de gemeenschappelijke delers zijn: samen actief zijn, samen blijven vernieuwen en samen leren en ontwikkelen. Waarbij we er samen voor moeten zorgen dat er een toekomstbestendige bedrijfsvoering aan ten grondslag ligt (samen toekomstbestendig).

Daarnaast zijn we met een aantal nieuwe programma’s gestart. Een mooi voorbeeld hiervan is Langer Actief Thuis waarin we vanuit de principes van reablement bewoners activeren om zelfstandig te blijven leven. Verder hebben we vanuit LeyhoeveLeert inspiratiesessies vormgegeven met als doel een actueel thema in een brede groep geïnteresseerden te bespreken en hebben we mooie stappen gezet op het gebied van leren en ontwikkelen.

We kijken terug op een mooi jaar. Onze dank is groot aan alle collega’s en vrijwilligers die zich samen iedere dag inzetten om een waardevolle mogelijk te maken voor de bewoners, gasten en cliënten! Met veel plezier nemen wij u mee in ons nieuwe kwaliteitsvenster. Laat u inspireren, veel leesplezier!

Bekijk het kwaliteitsvenster