Locaties
Type zoekterm(en) en druk op enter

Onze locaties

Tilburg

Groningen

Draai de financiële kortingen voor de ouderenzorg terug: oproep 27 ouderenzorgorganisaties uit het Noorden van Nederland Brandbrief minister Helder

Transitie ouderenzorg vraagt om zuurstof, niet het mes op de keel

12 / 06 / 2023

Draai de financiële kortingen voor de ouderenzorg terug. Voorkom verdere uitholling van de ouderenzorg en geef de transitie van de zorg zuurstof. In het belang van ouderen, onze medewerkers en vrijwilligers. Die oproep doen 27 ouderenzorgorganisaties uit het Noorden van Nederland vandaag in een brandbrief gericht aan minister Helder (Langdurige Zorg). 

Alarm slaan
Het is nodig nu alarm te slaan. De bestuurders van de ouderenzorgorganisaties waarschuwen de minister voor de financiële problemen die zich aandienen. Gezamenlijk verwachten de 27 organisaties in 2024 op de begroting ruim meer dan 100 miljoen euro tekort te komen. Zij roepen de minister en de Tweede Kamer op in de 15 weken tot Prinsjesdag met een oplossing te komen.

Zuurstof
In de brief sommen de bestuurders de financiële problemen op: minder geld voor vastgoed, kortingen op het macrobudget, hogere uitgaven voor energie en looneisen van 15% waar geen compensatie voor komt. Het verzoek is: haal ons het mes van de keel en zorg voor zuurstof om te kunnen blijven zorgen voor ouderen van nu en morgen.

Zelf aan zet
Ook de ouderenzorgorganisaties zelf hebben een verantwoordelijkheid de zorg voor de toekomst goed te organiseren. Een combinatie tussen zorg van onze kundige mensen en informele zorg vanuit naasten of dorps-/buurtgenoten is iets dat wij samen moeten organiseren, schrijven de bestuurders. Geholpen door ontwikkeling en toepassing van zorgtechnologieën die maken dat mensen langer thuis kunnen blijven wonen.

27 organisaties
De brandbrief is ondertekend door de bestuurders van 27 organisaties in Groningen, Drenthe en Friesland. Samen vertegenwoordigen zij ongeveer 30 duizend cliënten en naar schatting 30 duizend medewerkers en vrijwilligers. De problemen spelen veel breder dan alleen in het Noorden van het land. De 27 organisaties nemen het voortouw door het sturen van de brandbrief.

Brandbrief minister Helder Uitzending EenVandaag over brandbrief