Locaties
Type zoekterm(en) en druk op enter

Onze locaties

Tilburg

Groningen

Manifest Zorg Brabant Samen vooruit voor goede en betaalbare zorg

Brabantbreed pleidooi: ontzie ouderenzorg bij bezuinigingen

26 / 09 / 2023

Geef de Brabantse ouderenzorg de ruimte om de noodzakelijk overgang naar de toekomst te maken, in plaats van te bezuinigingen. Anders loopt de zorg voor onze ouderen totaal vast. Dat bepleiten alle Brabantse ouderenzorginstellingen in een provinciebreed ondersteund manifest.

Het gaat niet om méér geld, benadrukken de Brabantse verpleeg- en verzorgingstehuizen. Om de ook in de ouderenzorg schrijnende personeelstekorten en de toename van het aantal zorgbehoevende ouderen het hoofd te kunnen bieden, zijn ze al hard bezig de ouderenzorg anders te organiseren. “Meer thuis, meer zelf en meer technologische oplossingen – dat is de ouderenzorg van de toekomst”, erkent Jos Adriaans, bestuurder van Thebe in Tilburg, een van de ondertekenaars van het ouderenzorgmanifest. “Daar zijn we al hard mee bezig, maar dat lukt niet als de bezuinigingen doorgaan.”

De ouderenzorg is dit jaar geconfronteerd met een stortvloed van financiële tegenvallers: hogere lonen, een korting op hun vergoeding voor vastgoed, minder geld van het kabinet (het zgn. macrokader) en te weinig compensatie voor de inflatie. “De zorgkosten lopen overal enorm op en wij snappen best dat het ook in de ouderenzorg anders moet. Het kabinet heeft op Prinsjesdag de bezuinigingsplannen wel wat afgezwakt, maar veel te weinig om te voorkomen dat Brabantse ouderzorginstellingen volgend jaar massaal in de rode cijfers duiken. Dan lukt het nooit om de noodzakelijke transformatie te maken.”

Gefaseerd

In het manifest vragen de Brabantse ouderenzorginstellingen vooral om tijd. Adriaans: “De zorgkosten stijgen én we worden steeds ouder, maar het gaat niet om meer geld. Ook de Brabantse ouderenzorg snapt dat er moeilijke keuzes moeten worden gemaakt. Wat de Brabantse ouderenzorg nodig heeft is om dat gefaseerd te doen. Dat geeft ons de ruimte om die transitie te maken. Anders dreigt er een harde crash en dat kunnen we onze ouderen niet aandoen!”

Bekijk het manifest