Locaties
Type zoekterm(en) en druk op enter

Onze locaties

Tilburg

Groningen

Privacy beleid bij De Leyhoeve "Wij respecteren uw privacy."

Privacy beleid

De Leyhoeve is en voelt zich verantwoordelijk voor de persoonsgegevens die, in vertrouwen en met een veilig gevoel, aan ons verstrekt zijn.

Voor onze bewoners verwerken wij enkel de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn het kunnen aanbieden van een woning en/of om zorg te kunnen verlenen. Voor onze medewerkers verwerken wij enkel de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn in het kunnen faciliteren van werkgeverschap.

Wij doen er alles aan om de persoonlijke gegevens van bewoners en medewerkers zo goed mogelijk te beveiligen. Onze ICT-voorzieningen worden regelmatig getest op hun beveiligingsinstellingen. Woonlandschap de Leyhoeve verstrekt uw gegevens niet aan derden, tenzij dit toegestaan en noodzakelijk is op wettelijke grond. Wanneer u niet meer bij ons woont of werkt, bewaren wij uw gegevens niet langer dan wettelijk toegestaan is.

U kunt uw gegevens inzien en vragen om correctie of verwijdering. Wij vragen u deze verzoeken schriftelijk in te dienen. Om u daarbij te helpen, hebben wij onderstaande link toegevoegd die u kunt raadplegen.

https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/voorbeeldbrieven

Via het aanmeldformulier bij onze receptie, kunt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrief.

Woonlandschap de Leyhoeve maakt gebruik van camera’s. Deze zijn in de openbare ruimtes geplaatst binnen en rondom het pand met als doel de veiligheid van haar bewoners en haar medewerkers te borgen. Woonlandschap de Leyhoeve gebruikt deze camerabeelden enkel op momenten die vragen om herbeoordeling van een situatie. De beelden schrijven zichzelf automatisch over na 30 dagen.

Woonlandschap de Leyhoeve in Tilburg maakt gebruik van slagbomen met kentekenregistratie. Deze hebben het doel de veiligheid van bewoners, medewerkers en eigendommen van Woonlandschap de Leyhoeve te beveiligen. De kentekenregistraties worden enkel geraadpleegd in situaties die vragen om herbeoordeling. Kentekenregistraties worden automatisch overgeschreven na 30 dagen.

Indien u een klacht heeft, kunt u onderstaande gegevens gebruiken om uw klacht te melden.

Mocht u nog meer vragen hebben over uw privacy, dan kunt u ook onderstaande gegevens gebruiken.

Dit privacy-statement kan gewijzigd worden. Dit privacy-statement is voor het laatst gewijzigd op 22-05-2019

Contactgegevens:

Woonlandschap de Leyhoeve Tilburg
Telefoon: 013 207 0080
Email-adres: receptie-tilburg@leyhoeve.nl

Woonlandschap de Leyhoeve Groningen
Telefoon: 050 206 9292
Email-adres: receptie@leyhoeve-groningen.nl

Disclaimer: dit product is een eenvoudige en begrijpbare vertaling van de huidige privacywetgeving en gebaseerd op de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Vanzelfsprekend is de toepasbare wet- en regelgeving altijd leidend en kunnen er geen rechten worden ontleend aan dit document.