Locaties
Type zoekterm(en) en druk op enter

Onze locaties

Tilburg

Groningen

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen Nieuwsbrief Radicale Vernieuwing Zorg September 2023

Nieuwsbrief Radicale Vernieuwing Zorg September 2023

13 / 09 / 2023

We zijn actief deelnemer in de beweging ‘Radicale vernieuwing zorg’. De beweging droomt van en werkt aan zorg thuis en in het verpleeghuis waarin mensen het belangrijkst zijn. En niet de regels, protocollen of gewoonten. Het gaat om wat er speelt in en tussen de mensen die zorg nodig hebben, hun naasten en de mensen die zorg verlenen. Zowel in het verpleeghuis als bij zorg thuis. Wie zorg nodig heeft, moet binnen zijn eigen mogelijkheden een waardig leven kunnen leiden, met zorg die daarbij past. 

Graag brengen we u de september nieuwsbrief van Radicale Vernieuwing onder uw aandacht. Deze keer meer over de vervolgacties n.a.v. de brief die gestuurd is aan het Zorginstituut om samen in gesprek te gaan over de aanlevering van kwaliteitsgegevens: de ‘indicatoren basisveiligheid’.  In korte video’s wordt teruggeblikt op ontwikkelingen in het afgelopen jaar; ‘samen zeggenschap’ is hier een mooi voorbeeld van. Daarnaast een aankondiging van het programma van de Week van de Medezeggenschap (2 t/m 6 oktober). En verder een overzicht van de geplande bijeenkomsten.