Locaties
Type zoekterm(en) en druk op enter

Onze locaties

Tilburg

Groningen

Algemene informatie Leyhoeve Tilburg Hoe zit het met uw servicekosten?

Toelichting servicekosten

Hieronder geeft Woonlandschap De Leyhoeve Tilburg u een toelichting op de afrekening servicekosten over 2019.

Servicekosten zijn kosten die bovenop de kale huur van een woning komen. Bijvoorbeeld kosten voor schoonmaak, tuinonderhoud, stoffering en meubilering en de huismeester.

De servicekosten worden in rekening gebracht op basis van een systeem van maandelijkse voorschotbetaling met latere verrekening. Jaarlijks worden de kosten uit het voorgaande jaar verrekend met de betaalde voorschotten. Hierdoor betaalt u uiteindelijk de werkelijk gemaakte servicekosten.

Door Leyhoeve worden de gemaakte kosten beoordeeld: voor rekening van verhuurder of te verrekenen met de huurders via de servicekosten.
Wanneer kosten zijn gemaakt ten behoeve van huurders van commerciële ruimtes, horeca of zorg worden deze kosten uiteraard niet meegenomen in uw afrekening servicekosten.

De kosten die overblijven moeten worden verdeelt onder de commerciële ruimtes, zorg en reguliere appartementen. Dit gebeurt op basis van de m2. Van alle kosten wordt 7,3% toebedeeld aan de commerciële ruimtes en van de overblijvende kosten met woonfunctie wordt 12,1% toebedeeld aan de zorg.

De kosten die overblijven nemen wij op in uw eindafrekening. Deze kosten delen wij toe aan verschillende rubrieken die hierna worden toegelicht.
Deze kosten verdelen wij op basis van het aantal reguliere appartementen of ook per m2. .

Onderhoud installaties
In deze rubriek vallen de kosten verband houdende met de gemeenschappelijke installaties, te weten:

  • Klimaatinstallaties
  • Elektrotechnische installaties
  • Bouwkundige installaties
  • Liftinstallaties
  • Hang- en sluitwerk
  • Deuren
  • Brandbeveiliging en alarmopvolging

De verhuurder is verplicht om de technische installaties te onderhouden. Deze kosten en de kosten voor klein onderhoud en keuringskosten van technische installaties zijn voor rekening van de verhuurder.
Meerdere installaties hebben een 24 uursservice. Waardoor 7 dagen per week en 24 uur per dag een storing kan worden gemeld. De kosten voor deze extra service zijn voor rekening van de huurder.

Wanneer in het onderhoudscontract de kosten van de 24 uursservice niet afzonderlijk is opgenomen, dan wordt 20% van het onderhoudscontract in de servicekosten opgenomen.

Algemene elektra
In deze rubriek vallen de verbruikskosten van elektra ten behoeve van de algemene ruimtes alsmede de gezamenlijke voorzieningen zoals de lift, verlichting enz.
Het verbruik van de verschillende algemene ruimtes wordt gemeten door tussenmeters en wordt in de servicekosten meegenomen. Het verbruik van uw eigen woning, de horecaruimtes, commerciële ruimtes en zorgvleugel (inclusief de algemene ruimtes daar) behoren niet tot het elektraverbruik in de servicekosten.

Het tarief is berekend op basis van het door Leyhoeve betaalde tarief waarvoor zij heeft ingekocht, de opslagen door de overheid voor energiebelastingbelasting en duurzame energie en de netwerkkosten van het netwerkbedrijf.

Algemene verlichting
In deze rubriek vallen de kosten voor het vervangen van defecte verlichting in de algemene ruimtes. Hiervoor betaald u een vast klein bedrag. In 2018 is dit gesteld op € 1,- per maand. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd met het prijsindexcijfer zoals ook gehanteerd in de algemene huurvoorwaarden. De indexatie voor 2019 bedroeg 2,6%.

Brandblusmiddelen
In deze rubriek vallen de kosten verband houdende met de onderhoudswerkzaamheden en periodieke keuringen ten behoeve van de blusmiddelen zoals brandslanghaspels en handblusmiddelen. Een brandblusser is voor zowel de huurder als de verhuurder van belang. Daarom is de helft van de onderhoudskosten voor rekening van de huurder(s) en de andere helft voor rekening van de verhuurder.

Verzekeringen
Dit betreft de inboedel- en glasverzekering. De premies voor de inboedel van de algemene en gemeenschappelijke ruimten en de glasverzekering. Wanneer de glasverzekering onderdeel uitmaakt van de opstalverzekering, mag de verhuurder alleen de kosten voor glasverzekering doorberekenen aan de huurder. Wanneer de verhuurder de totale kosten van de opstalverzekering niet kan specificeren, dan mag 15% van de kosten als glasverzekering aan de huurder worden belast.

Schoonmaakkosten
In deze kostengroep vallen de kosten verband houdende met de periodieke en incidentiele schoonmaakwerkzaamheden aan en in de gemeenschappelijke ruimtes. Dit zijn de personele kosten van de medewerkers housekeeping en de schoonmaakmiddelen en materialen die zij gebruiken. In de servicekosten worden alleen de kosten van de gemeenschappelijke ruimtes meegenomen. Dit is bepaald op basis van de urenverdeling volgens het schoonmaakprogramma en bedraagt 23%.

Huismeester
In deze rubriek vallen de kosten die verband houden met de huismeester. De huismeester kan werkzaamheden verrichten op het gebied van schoonmaken, onderhoud, reparatie, voorlichting, toezicht en controle ten behoeve van de algemene ruimten.
De huismeester voert werkzaamheden uit die voor zowel de huurders, als voor de verhuurder van belang zijn. De totale kosten mogen daarom niet volledig aan de huurders doorberekend worden. Op basis van de door de huismeester bijgehouden urenstaten in de periode januari tot en met maart 2020 zijn de kosten van de huismeester doorbelast in de servicekosten. Te weten; 18,6% direct toe te wijzen aan de reguliere appartementen en 58,1% voor alle huurders (reguliere appartementen, horeca, commerciële ruimtes en zorg).

Uiteraard zijn de aan huurders of zorg gefactureerde uren van betaalde diensten afgetrokken van de kosten die onderdeel uit van de doorbelasting.

Front Office/Receptie
In deze rubriek vallen de kosten die verband houdende met de receptie en baliefaciliteiten. De receptie maakt onderdeel uit van het Leyhoeve concept en is primair aanwezig voor de huurders. Op basis van de door de receptie bijgehouden urenstaten in januari tot en met maart 2020 zijn de kosten van de Front Office voor 63,1% doorbelast in de servicekosten.

Tuin en terrein
In deze rubriek vallen de kosten verband houdende met het onderhoud van de gezamenlijke tuinen, bestratingen en voorzieningen zoals bijvoorbeeld de fontein aan de voorzijde.

Kleine herstellingen en materialen
In deze kostengroep vallen de kosten verband houdende met kleine herstellingen die vallen binnen de servicekosten en die voor rekening van de huurder zijn. Bijvoorbeeld de kosten van gladheidsbestrijding in de koude wintermaanden.

Glasbewassing buitenzijde en algemeen
In deze rubriek vallen de kosten verband houdende met de glasbewassing van ramen die voor de huurder onbereikbaar zijn. De verhuurder kan ervoor zorgen dat de ruiten bereikbaar gemaakt worden door bijvoorbeeld een hoogwerker in te huren. Deze kosten zijn voor de verhuurder. Alleen de arbeidskosten kunnen aan de huurder doorberekend worden.

Rioolreiniging
Leidingen en rioleringen schoonmaken en onderhouden in het woongedeelte doet de huurder in principe zelf. Als de verhuurder deze werkzaamheden uitvoert, mag de verhuurder deze onderhoudskosten aan de huurder doorberekenen.

Administratiekosten
Dit is de vergoeding voor het verwerken en opstellen van de afrekening, Dit is een vast tarief van 5% over de totale servicekosten.