Locaties
Type zoekterm(en) en druk op enter

Onze locaties

Tilburg

Groningen

Zelfstandig wonen met zorg Tilburg Een compleet gevoel van welzijn!

Zelfstandig wonen met zorg Tilburg

Zelfstandig wonen met zorg in Tilburg is mogelijk bij De Leyhoeve. Heeft u een CIZ-indicatie voor langdurige zorg, maar is thuis wonen nog altijd mogelijk? Dan komt u in aanmerking voor ons Volledig Pakket Thuis (VPT) en ontvangt u de nodige zorg. Naast de fysieke zorg benadrukken we het belang van sociale interactie en dagelijkse beleving, zodat u niet alleen in goede gezondheid verkeert, maar ook geluk en voldoening ervaart in uw dagelijks leven. Elk aspect van onze zorg is erop gericht om u een compleet gevoel van welzijn en ondersteuning te bieden.

wet langdurige zorg
begeleid wonen

Verschillende pakketten

Modulair Pakket Thuis

Beschikt u over een CIZ-indicatie voor langdurige zorg en woont u nog zelfstandig? Wilt u slechts een gedeelte van deze zorg benutten? Dan is het Modulair Pakket Thuis (MPT) mogelijk iets voor u, waardoor u de benodigde zorg in uw eigen appartement krijgt.

U komt in aanmerking voor dit pakket wanneer u langdurige zorg nodig heeft, maar wel in staat bent om thuis te wonen. Daarnaast heeft u voldoende mantelzorg in de nabijheid, die een gedeelte van de benodigde toezicht of zorg over kan nemen. Hierdoor heeft u niet alle zorg uit uw CIZ-indicatie nodig.

Volledig Pakket Thuis

Heeft u wel de volledige zorg uit uw CIZ-indicatie nodig en wilt u in één van de Zorgsuites van De Leyhoeve wonen of in uw eigen zelfstandige appartement? Dan is het Volledig Pakket Thuis mogelijk een oplossing voor u. Binnen dit pakket heeft u recht op de volgende vormen van zorg: verpleging, persoonlijke verzorging, begeleiding naar behandeling en/of specialistische begeleiding, verstrekking van eten en drinken, schoonhouden van de woonruimte en logeeropvang.

Meer weten over onze verschillende pakketten? Blader eens door onze brochures.

Brochure

Wat valt er onder onze thuiszorg

Thuiszorg omvat alle verpleegkundige handelingen die in uw eigen woning worden uitgevoerd. Dit kan variëren van wondverzorging, stomazorg en katheterisatie tot het voorbereiden en toedienen van medicatie en de implementatie van zorgtechnologie. Afhankelijk van uw zorgbehoeften, worden deze taken uitgevoerd door een wijkverpleegkundige of een verzorgende.

Voor dagelijkse persoonlijke verzorging kunt u ook een beroep doen op een wijkverpleegkundige of verzorgende. Dit valt onder de term ADL, wat staat voor ‘Activiteiten van het Dagelijks Leven’. Hierbij kunt u denken aan handelingen zoals het aan- en uitkleden, wassen, douchen en de verzorging van de huid.

vitale ouderen
appartementen

Wanneer heeft u recht op zelfstandig wonen met zorg?

Om te bepalen of u in aanmerking komt voor Thuiszorg, zal een wijkverpleegkundige een huisbezoek bij u afleggen om uw zorgbehoeften te evalueren. Deze evaluatie, ook wel indicatie genoemd, stelt vast welke specifieke zorg u vereist. Op basis hiervan beslist de wijkverpleegkundige of de zorg door een wijkverpleegkundige of een verzorgende geleverd dient te worden.

Meer lezen

Welke basisdiensten kunt u verwachten?

Bij zelfstandig wonen draait het niet alleen om een comfortabele en veilige woning, maar ook om de ondersteunende diensten die het dagelijkse leven aangenamer maken. Onze basisdiensten rondom wonen zijn ontworpen om aan al uw behoeften te voldoen. Dit omvat onder meer de regelmatige schoonmaak van uw woning, zodat u altijd een frisse en hygiënische leefomgeving heeft.

Daarnaast zorgen wij voor essentiële benodigdheden zoals toiletpapier en schoonmaakmaterialen. Voor ontspanning en sociaal contact zorgen we voor enige mate van recreatie. Tot slot leveren we een voedselpakket met onder andere groenten, fruit, boterhammen, zuivel, noten en vocht.

Onze dagbeleving

Naast onze zorg op afstand en luxe woonvoorzieningen, biedt De Leyhoeve in Tilburg ook dagbeleving aan voor ouderen. Onze dagbeleving stimuleert sociaal contact en geeft een dag kleur. De leuke activiteiten zorgen ervoor dat eenzaamheid wordt verminderd en dat elke deelnemer het gevoel van ‘erbij horen’ ervaart.

Onder begeleiding muziek maken, samen zingen, boeken lezen, korte verhalen schrijven of werken met keramiek met onze bewoners. Onze dagbeleving is zeer divers, waardoor er altijd een activiteit tussen zit waar u gelukkig van wordt.

vaardigheden

Vraag een rondleiding aan

Bent u benieuwd naar onze appartementen en de faciliteiten binnen De Leyhoeve? U bent van harte welkom voor een rondleiding. Ook familie, mantelzorgers en andere bezoekers verwelkomen we graag. Ontdek onze moderne woningen en maak kennis met onze warme gemeenschap. Klik hier, vul het formulier in en vraag een rondleiding aan. Tot snel!

Ontdek ook onze zorghotels

Heeft u tijdelijk wat extra hulp nodig, omdat het zelfstandig niet meer gaat of omdat u herstellende bent van een operatie? Gaat uw mantelzorger een weekendje weg of wilt u de mantelzorger graag een tijd ontzorgen? Dan kunt u bij De Leyhoeve terecht in één van onze Zorghotel suites. Een tijdelijk verblijf in ons Zorghotel is altijd op eigen initiatief. Vanuit dit tijdelijke verblijf keert u weer terug naar de thuissituatie, maar mocht dit onverhoopt niet meer mogelijk zijn kan ons zorghotel gebruikt worden als overbrugging naar ‘wonen met zorg’ binnen De Leyhoeve. Meer informatie over het Zorghotel en bijbehorende appartement? Vraag een rondleiding aan.

De Leyhoeve: de ideale omgeving voor ouderen

De Leyhoeve is veel meer dan een wooncomplex voor ouderen. Het is de ideale omgeving met veel faciliteiten. Begeleid wonen, zelfstandig wonen, een brasserie, pizzeria, terras en restaurant, dagbeleving en nog veel meer. Vraag een rondleiding aan en vind uw nieuwe woning bij De Leyhoeve. U bent van harte welkom!

Wonen

Zorg

Eten & Drinken

Vergaderen & vieren