Locaties
Type zoekterm(en) en druk op enter

Onze locaties

Tilburg

Groningen

Nieuws van De Leyhoeve Kwaliteitsjaarplan 2023

Kwaliteitsjaarplan 2023

04 / 01 / 2023

Met veel plezier presenteren we u het kwaliteitsjaarplan van Woonlandschap De Leyhoeve voor 2023. Het plan is ook dit jaar tot stand gekomen in samenspraak met bewoners, mantelzorgers en cliëntenraden, vrijwilligers, collega’s en ondernemingsraad, teamcoördinatoren, zorgmanagers en staf. Daarbij is er gereflecteerd op het voorgaande jaar. Dit proces zetten we bewust in, omdat we leren en verbeteren in de praktijk willen brengen op basis van de dienstverlening en zorg die we verlenen, de dagelijkse ervaringen en inzichten, met behoud van de visie van De Leyhoeve. We zijn enorm trots op de continue inspanningen van onze collega’s voor de bewoners en voor elkaar.

De periode vanaf zomer 2021 tot het einde van 2022 heeft in het teken gestaan van het ontwikkelen van onze meerjarenstrategie 2023- 2026 “Samen meer mogelijk maken”. De meerjarenstrategie is tot stand gekomen door in gesprek te gaan met onder andere bewoners, familie, naasten, collega’s, collega’s uit de beweging Radicale vernieuwing zorg en samenwerkingspartners. We hebben vier pijlers opgesteld waarin de gemeenschappelijke delers zijn: samen actief zijn, samen blijven vernieuwen en samen leren en ontwikkelen. Waarbij we er samen voor moeten zorgen dat er een toekomstbestendige bedrijfsvoering aan ten grondslag ligt. Begin 2023 wordt de meerjarenstrategie gedeeld en willen we verdere uitvoering geven aan deze pijlers. Ons kwaliteitsplan past dan ook binnen onze meerjarenstrategie.

De meerjarenstrategie speelt ook in op de maatschappelijke ontwikkelingen en uitdagingen die voor ons liggen. De Leyhoeve neemt daarin haar rol en is in de samenwerking hierin actief in beide regio’s. Onder andere op het gebied van preventie, serviceverlening, langer actief thuis, arbeidsmarktvraagstukken, leren en ontwikkelen en de inzet van zorgtechnologie.
Allemaal om naar de toekomst toe een antwoord te kunnen blijven geven op de veranderende vraag van de burger bij het ouder worden.

Directeur/Bestuurder Leyhoeve Zorg B.V.